ความเห็น 30006

สังเวชนียสถาน (10)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.23
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์มาลินี อาจารย์ขจิต อาจารย์เปมิช และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • คนไข้ไตวายจะตกเลือดได้ง่ายทั่วร่างกายครับ เลือดออกที่ไหนก็ได้ เช่น ในปอด ฯลฯ เนื่องจากเกล็ดเลือดทำหน้าที่ผิดปกติ
 • ปัญหาการบริจาคอวัยวะในบ้านเราที่สำคัญได้แก่...
  1). การลงทะเบียนบริจาคไขกระดูกต้องทำที่สภากาชาดไทย ข้างโรงพยาบาลจุฬาฯ น่าจะทำได้ที่คลังเลือดต่างจังหวัด
  2). งบประมาณการตรวจสอบ "ความเข้ากันได้ (HLA compatibility)" ในการบริจาคไขกระดูกไม่เพียงพอ
  3). คนบริจาคมีน้อย เรื่องนี้เริ่มมีความพยายามที่จะ "แลกเปลี่ยน (swap)" อวัยวะกันระหว่างประเทศ เพราะเมื่อจำนวนผู้บริจาคมากขึ้น โอกาสที่เนื้อเยื่อจะเข้ากันได้จะมีเพิ่มขึ้น
  4). ข้อนี้ยากที่สุด... คือการช่วยกันรณรงค์ให้มีผู้บริจาครายใหม่
 • ขอให้อาจารย์มาลินี อาจารย์ขจิต อาจารย์เปมิช และท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพดี มีความเจริญในกุศลธรรมทุกประการครับ... สาธุ สาธุ สาธุ