ความเห็น 31794

สังเวชนียสถาน (10)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.211
เขียนเมื่อ 
  • ขออภัยท่านผู้อ่านทุกท่านครับ
  • ท่านอาจารย์สามารถ ปราบกรี อาจารย์นักเรียนเก่าอินเดีย ได้ส่ง e-mail มาถึงผู้เขียนว่า
  • "...บรรยายภาพน่าจะผิดอยู่บ้าง
    เช่นที่บ้านอนถบิณฑิกเศรษฐี บ้านพ่อของพระองคุลีมาล
    ในเวปที่อธิบายภาพยังเป็นบ้านนางสุชาดาอยู่..."
  • ภาพที่แสดงว่า เป็นบ้านของท่านนางสุชาดานี่...น่าจะผิดจริงครับ >>> จริงๆ เป็นบ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระเชตวันวิหารครับ
  • ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สามารถ ปราบกรีมา ณ ที่นี้ และจะรีบแก้ไขภาพโดยเร็ว