ความเห็น 29097

สังเวชนียสถาน (10)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.130.33
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต...                                    
 • กล่าวถึงเรื่อง "ตาบอด" แล้ว ทำให้นึกถึงคำของพระอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านเป็นวิศวกร ลาออกจากงานมาบวชเป็นพระ
 • ท่านกล่าวว่า ในพระไตรปิฎก... ส่วนใหญ่หมอจะเป็นผู้ร้าย
 • เรื่องนี้มีมูลครับ...                                          
  1).ท่านพระจักขุบาล พระอรหันต์ที่ตาบอดก่อนบรรลุธรรม อดีตชาติหนึ่งเป็นหมอ รักษาแล้วคนไข้ไม่จ่ายค่ารักษา เลยให้ยาอีกอย่างหยอดต่อ คราวนี้บอดเลย เศษกรรมนั้นยังผลให้ท่านตาบอด
  2). พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประชวรด้วยโรคปักขันธิกาพาธ(ถ่ายเป็นเลือด) อดีตชาติหนึ่งเป็นหมอ แกล้งให้ยาทำให้ถ่ายคนอื่นไว้
 • หมอที่ดีก็มีครับ...                                         
  1). ท่านพระภิกษุพากุละ เอตทัคคะ(เป็นเลิศ)ฝ่ายอาพาธน้อย(ป่วยน้อย) อดีตถวายยาสงฆ์มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผลคือ เป็นผู้ป่วยน้อย สุขภาพดี
  2). ท่านชีวกโกมารภัต แพทย์ประจำพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บำเพ็ญบารมีมาถึง 100,000 กัปป์
 • กล่าวถึงมูลเหตุให้ตาดี พระธรรมท่านว่าไว้อย่างนี้...
  1). ไม่ไปทำให้ตาคนอื่นบอด หรือตาเสีย(เว้นจากปาณาติบาต)
  2). ถวายไฟ ในที่นี้หมายถึงให้แสงสว่าง ข้อนี้เป็นปัจจัยต่อตาดีด้วย ปัญญาด้วย
  3). ให้ยาเกี่ยวกับตา พระอาจารย์ท่านนี้แนะนำให้นำแว่นตาเก่า+กล่องใส่แว่นตาไปถวายพระที่โรงพยาบาลสงฆ์ จะให้เป็นเงินบริจาคก็ได้ ทางโรงพยาบาลสงฆ์จะนำแว่นตาไปถวายพระ
  4). มองพระเจดีย์ มองสงฆ์ด้วยเมตตา
 • ถ้าจะไม่ให้ตาบอดอีกเลย... คงต้องปรารถนาพระนิพพานครับ ถ้าไม่เกิดอีก จะไม่มีตาบอดอีกเลย สาธุ สาธุ สาธุ