ความเห็น 29920

สังเวชนียสถาน (10)

เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สมัครแล้วครับ  นี่ครับ

http://gotoknow.org/arrive-alive 

ถึงบ้านอย่างปลอดภัย

ผมมีรูปใน Stock พอสมควร ค้องต้องศึกษาวิธีการเอารูปมาใส่ใน Blog ครับ เพราะภาพหนึ่งภาพสามารถแทนคำได้หลายคำ