จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับงานกีฬาบุคลากรที่วลัยลักษณ์

สุดท้ายปลายทางของความสำเร็จในวลัยลักษณ์เกมส์คือ ความรักและภาคภูมิใจในคนวลัยลักษณ์
ในวันที่ 28 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2549 วลัยลักษณ์ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพกีฬาบุคลากรการอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 "วลัยลักษณ์เกมส์" ที่ได้ต้อนรับสถาบันเข้าร่วมแข่งขันถึง 42 สถาบัน ในฐานะเจ้าภาพเรามีความตั้งใจและเต็มที่กับการเตรียมการต้อนรับ จัดการแข่งขัน อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่
ในการจัดงานครั้งนี้ผู้บริหาร บุคลากรทุกคน นักศึกษา แม่บ้าน รปภ. ได้ร่วมมือร่วมใจเตรียมงานและจัดงานอย่างเต็มที่และยังได้แรงสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และการทำงานร่วมกันครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ซึ่งมากกว่าการทำงานในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบประจำวัน มิติที่น่าประทับใจมาก และเหนือสิ่งที่ตนเองคิดคือ การจัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะทำงานและนักกีฬาที่เป็นเวทีชื่นชม ขอบคุณในทุกฝ่าย แม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อย ที่สำคัญซึ่งบางครั้งเราอาจจะมองข้าม แต่ครั้งนี้เยี่ยมจริงๆ ต้องชมเชยสโมสรวลัยลักษณ์ที่เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงนี้ขึ้น ทำให้เราได้เห็นภาพรวมของงาน และเห็นจิ๊กซอร์ที่ทำให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายที่พัก ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายจัดการแข่งขัน ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายประเมินผล ฯลฯ เราได้ร่วมเห็นผลสำเร็จร่วมกัน สิ่งที่ต้องพัฒนาร่วมกัน ซึ่งเป็นมิติใหม่ของวลัยลักษณ์จริงๆ (มันไม่ใช่งานเลี้ยงธรรมดาเสียแล้ว) ทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศการทำงานร่วมกันในวลัยลักษณ์เหนียวแน่นมากขึ้น เรารู้สึกภาคภูมิใจในเพื่อนร่วมงานมากขึ้น และรู้ว่าทุกส่วนสำคัญและสำคัญเท่าๆ กัน
การได้ทำงานร่วมกันในครั้งนี้ทำให้ตนเองได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่น หย่อน หนุน เติมกันเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ช่วยสนับสนุน ให้ข้อแนะนำ ได้เรียนรู้เทคนิกการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภทจากผู้เชี่ยวชาญในกีฬาที่ได้มีโอกาสไปสัมผัส ศาสตร์บางอย่างของแต่ละกีฬาและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น เปตอง/หมากกระดานที่ต้องมีสมาธิ นิ่ง อดทน ละเอียด คิดและไตร่ตรอง หากพลาดแล้ว ก็ไม่ต้องเสียใจ ลองทบทวนและหาวิธีใหม่ ฯลฯ...สุดท้ายปลายทางของความสำเร็จในวลัยลักษณ์เกมส์นั้นก็คือ ความรักและภาคภูมิใจในคนวลัยลักษณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (0)