GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เรื่องประชาสัมพันธ์ในงานประชุมวิชาการสถาบัน

ช่วงเช้าวันที่ 25 และ 26 พฤษภาคม 2549 เป็นความรู้พื้นฐานเรื่อง Competency และช่วงบ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 สัมมนาเรื่อง "งานประสานงานวิจัยจะอยู่อย่างไรในการสนับสนุนสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"

          เรื่องน่าสนใจในการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันในปีนี้ ซึ่งจัดตรงกับวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2549 นั้น นอกจากจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรสถาบันในตอนบ่ายแล้ว ในช่วงเช้าทั้ง 2 วัน เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเรื่อง Competency แก่บุคลากร ซึ่งจัดที่ห้องประชุมใหญ่ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ารับฟังอย่างทั่วถึง และแต่ละกลุ่มภารกิจจะต้องกำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องนำความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งจะต้องเข้ากระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อไป

          สำหรับอีกเรื่องที่น่าสนใจ คือ การจัดสัมมนาเรื่อง "งานประสานงานวิจัยจะอยู่อย่างไรในการสนับสนุนสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" ซึ่งจะจัดในตอนบ่ายของวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 โดยผู้รับผิดชอบงานประสานงานวิจัยยุคใหม่และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกัลยาณมิตรของสถาบันของเราค่ะ

          ขอความกรุณาให้พวกเราชาวบำราศฯ ที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกรุณาบอกต่อๆ กันคนละ 5 - 10 คน เพื่อชักชวนกันเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันนะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): competencyงานคุณภาพ
หมายเลขบันทึก: 27763
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

คอยติดตามตอนต่อไปค่ะ