ความเห็น 29895

เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัด

JJ
IP: xxx.168.80.162
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับท่านเลขาฯ บุญ ที่ช่วยกัน

 คนละความรู้ คนละความคิด เพื่อช่วยกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้