การตรวจอุปกรณ์การแปรงฟัน

       วันนี้ทางโรงเรียนบ้านวังผาลาดได้ตรวจอุปกรณ์การแปรงฟัน เช่น  แก้วนำ้ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ของนักเรียน ปรากฎว่า นักเรียนมีอุปกรณ์การแปรงฟันครบทุกคน  และตอนกลางวันก็คอยดูนักเรียนแปรงฟันหลังอาหารให้ถูกวิธีด้วย หลังจากแปรงฟันก็ให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน 5  นาที