Tacit Knowledge จากหลวงพ่อ

 พระครูสุเจริญ ธัมมรโต จากวัดโพธิ์ชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังเตรียมตัวเล่า "ประสบการณ์ ในการทำกระเบื้องมุงหลังคา ที่ท่านได้ดำเนินการ จนประสบผลสำเร็จมาแล้วที่วัดของท่าน"

หลวงพ่อเล่าประสบการณ์หลายอย่างนับตั้งแต่ "ราคา หากซื้อกระเบื้องตกแผ่นละเกือบ สิบบาท ถ้าทำเองเพียงแผ่นละ ๒ บาท ประหยัดไปหลายสตางค์"

ภาพที่ ๒ หลวงพ่อ นำ VCD ภาพการซ่อมหลังคา จากประสบการณ์ที่ท่านได้ดำเนินการเอง และ ถ่ายออกมาเป็นภาพให้ "ชาวบ้านได้เข้าใจ เห็นภาพจริงกันเต็มตา"

ภาพที่ ๓ JJ ทำหน้าที่ถวายปัจจัย สนับสนุนทางวัด ให้กับท่านเจ้าอาวาส

ภาพที่ ๔ หลังจากรับฟัง ความรู้จากหลวงพ่อ พวกเราก็เก็บภาพรวมกัน ก่อนลงไปดูสาธิตการทำ "กระเบื้องมุงหลังคา แบบ Hand Made ครับ"

ภาพที่ ๕ วิทยากร หรือ ชาวบ้าน กำลังสาธิตการทำกระเบื้องมุงหลังคาอย่างง่าย มีความรู้ฝังลึกที่ท่านถ่ายทอด คือ การใช้ถุงพลาสติกวางจองข้างใต้ปูนที่ใส่ลงไป เพื่อที่ไม่ให้กระเบื้อง "ติดกับแบบพิมพ์"

ภาพที่ ๖ การสาดสีฝุ่น สีแดง หรือ เหลืองจะทำให้สีของหลังคาสดใส และ หากตะไคร่น้ำมาจับจะไม่ทำให้ดูสกปรก

ภาพที่ ๗ วิทยากรอีกท่าน คือ คุณวิมล มะลิลา กำลังสาธิตการวางกระเบื้องโดยมีส่วนบนของกระเบื้องจะเกี่ยวกับคานไม้ แต่ท่าน "เสริมเทคนิค คือ การเจาะรูกระเบื้อง และ นำลวดมาร้อย จะทำให้กระเบื้องแน่นหนาขึ้น เมื่อโดนลมพายุแรงๆ ก็ไม่หลุดออกจากหลังคา"

ภาพที่ ๗ ระหว่างการสาธิตทำกระเบื้องด้านหลัง วงดนตรีพื้นบ้านของทางวัด กลับมาจากออกงาน มาช่วยบรรเลง ประกอบ มันส์กันสุดๆครับ

 JJ สรุปว่างาน "การทำกระเบื้องครั้งนี้ เป็นการสร้างวัฒนาธรรม ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่น่าเป็นแบบอย่าง เป็นการผสมผสาน ความรู้ฝังลึก จากท่านเจ้าอาวาส ชาวบ้านที่ทำจริง และ ยังมีคณาจารย์จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาร่วมเป็นการ ทำงาน และ บูรณาการที่น่าเป็นแบบอย่างครับ"

 หรือ พวกเรามีความเห็นเช่นไร ครับ

JJ