Love story... in People Living With AIDS

มนุษย์ทุกคนมีแรงจูงใจใฝ่ดี และมุ่งแสวงหาคุณค่าที่แท้จริงของตนเอง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสลปรรกับผู้ให้การปรึกษาน้องใหม่(เป็นนักจิต)ของงานให้การปรึกษา คือ น้องนุ่น ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวฯพี่เปี่ยมสุข พี่เจี๊ยบ และดิฉันซึ่งเป็นพยาบาลให้การปรึกษาเช่นเดียวกัน เริ่มด้วยน้องนุ่นมาปรึกษาพี่เจี๊ยบว่ามี case HIV Positive เพศชาย อายุ 61 ปี ทราบผลเลือดมาแล้วจากที่อื่น และมาฟังผลการตรวจเลือดซ้ำที่บำราศฯ ผู้รับบริการ(Cl.) ยอมรับผลเลือดได้ Cl.มีภรรยา 2 คน กับภรรยาคนแรกใช้ถุงยางประมาณปีกว่า (ก่อนCl.รู้ผลเลือด)เนื่ืองจากมีปัญหาทางผิวหนัง ภรรยาจึงสงสัยและให้ใช้ แต่กับภรรยาคนที่2ไม่ได้ใช้ ประเด็นสำคัญคือCl.เริ่มรู้สึกเป็นห่วงสุขภาพตนเอง อยากใช้ถุงยางกับภรรยาคนที่2 แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี ส่วนเรื่องการบอกผลเลือด Cl.วางแผนว่าจะบอกเมื่อภูมิคุ้มกันสูงขึ้นก่อน(วันนี้CD4=233cells) การจัดการครั้งแรกของน้องนุ่น
เริ่มจากการแจ้งผลตรวจเลือด (Post-test) /ให้ข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพ/ ให้ข้อมูลการตรวจเลือดคู่เพศสัมพันธ์มีโอกาสที่จะยังไม่ติดเชื้อ เพื่อการป้องกันต่อไป ว่าด้วยเพื่อนช่วยเื่พื่อน....หลังจากน้องนุ่นเล่าจบ.....พวกพี่ๆี่เสนอว่ามีหลายจุดที่ต้องสำรวจเพิ่มเติมเพื่อที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ประเด็นการใช้ถุงยางอนามัย และการเปิดเผยผลเลือดต่อไปได้

พี่เปี่ียม : สำรวจเพิ่มเติมว่าCl.มีเพศสัมพันธ์กับคนที่2หรือไม่ มีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ปฏิบัติอย่างไร จะใช้เชื่อมโยงเรื่อง condom use ได้...เน้นCl. Centerให้ผู้ให้การปรึกษา(Co.) ตรวจสอบความต้องการว่าCl.ต้องการปรึกษาเรื่องใดก่อน...สร้างสัมพันธภาพให้ดีและพูดคุยให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด

ควรใช้คำถามเปิด เช่น เคยมีสักครั้งไหม ที่ใช้condomกับคนที่2 หรือยกตัวอย่างcaseให้ฟังเป็นแนวทางก็ได้
พี่เจี๊ยบ : Cl.มีีแรงจูงใจที่จะดูแลสุขภาพและอยากใช้ถุงยาง น่าจะPointที่จุดนี้ก่อนแล้วค่อยโยง ไปถึงเรื่องความยาก-ง่ายในการเปิดเผยผลเลือด เช่น ต้องการมีสุขภาพดีจะต้องทำอย่างไรบ้าง แล้วเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องcondomต่อไป เน้นการหาแรงจูงใจให้เจอ
ปัญหาสุขภาพภรรยาคนที่2สงสัยไหม..ใช้เชื่อมโยงเข้าเรื่องถุงยาง และการเปิดเผยผลเลือดได้ด้วย

  การบอกเรื่องปัญหาสุขภาพก่อนอาจง่ายกว่าการบอกว่าติดเชื้อ
ดิฉัน : ถึงแม้ว่าCl.จะมีประสบการณ์การใช้ถุงยางกับภรรยาคนแรกแล้ว Co.ก็ควรตรวจสอบด้วยว่า ทักษะการใช้ถุงยางของถูกต้องหรือไม่ โดยการให้Cl.ลองสาธิตการใส่ให้Co.ดู นอกจากนี้ในส่วนของตัวCo.เองซึ่งเป็นหญิง /โสด /และยังใหม่อยู่ ที่ี่ต้องพูดคุยเรื่องเพศ ลำบากใจหรือไม่.....น้องนุ่นคิดว่าคงไม่มีปัญหาเรื่องเขินอาย และมีความรู้อยู่บ้างในเรื่องนี้ มีบางประเด็นที่ต้องทบทวนหลักวิชาการบ้าง......พวกเราก็ขอชมว่าน้องนุ่นทำได้ดีทีดียวสำหรับcaseแรก

้       พวกเราลงความเห็นว่า ขั้นตอนการสำรวจปัญหาสำคัญมาก รวมทั้งการนัดติดตามอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพบ Co.คนเดิม

พี่เปี่ยม : ให้น้องนุ่นลองเล่าให้ฟังว่า ครั้งต่อไปจะทำอย่างไรบ้าง .....ก็คงต้องติดตามต่อไปว่าประเด็นการใช้ถุงยาง และการเปิดเผยผลเลือดเป็นอย่างไรบ้าง......พวกพี่ๆรู้สึกดีที่ได้ทบทวนขั้นตอนการทำ Risk Reductionในการพูดคุยกันครั้งนี้.

มนุษย์ทุกคนมีแรงจูงใจใฝ่ดี และมุ่งแสวงหาคุณค่าที่แท้จริงของตนเอง(กรมสุขภาพจิต)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานแนะแนวฯความเห็น (3)

ป้าเปรี้ยว
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 
ได้ทั้งความรู้และแนวปฏิบัติ มืออาชีพจริงๆ ขอบคุณค่ะ
mom
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
เหมือนได้ทบทวนความรู้ แนวทาง และวิธีการให้การปรึกษาเลยนะคะ  ซึ่งจริงๆ แล้วการให้การปรึกษาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากในการทำงานพัฒนาคุณภาพ
อัจฉรา
IP: xxx.121.104.142
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ     อยากให้รวบรวมเก็บไว้เป็นบทเรียนเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นค่ะ