วัดศรีโพธิ์ชัย จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพที่ ๑ หอนาฬิกา บริเวณสวนสาธารณะ จังหวัดอำนาจเจริญ

 ทีมงานติดตามและประเมินผล ของศูนย์บริการวิชาการ นำโดย ผศ.คณิต จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ พาพวกเราออกไปเยี่ยมโครงการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทำเรื่อง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 JJ ฟังแล้วน่าสนใจจึงออกติดตามทีมงานไปตั้งแต่ตีห้าของวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดวันที่สามติดต่อกัน โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม และ คณะฯ ได้รับเงินสนับสนุน และ เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากการอนุรักษ์โบสถ์เก่า วัดสระทอง บ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับรางวัล อาคารทรงคุณค่า ( Award of Merits) จาก องค์การยูเนสโก เมื่อปี ๒๕๔๕ จึงเป็นแรงจูงใจให้ JJ ออกไป

"เรียน รู้ การทำงานจริง ที่ทรงคุณค่า ทางศิลปะและวัฒนธรรม"

ภาพที่ ๒ ปากทางเข้า "บ้านปลาค้าว" ซึ่งหมู่บ้านโฮมเสตย์ อยู่ซ้ายมือจากจากที่เราออกมาจากสี่แยกไฟแดง ซึ่งมีแห่งเดียว หากมาจากจังหวัดยโสธร จะต้องเลี้ยวขวา ขับตรงไปประมาณ ๒ ก.ม จะเห็นป้ายทางเข้าชัดเจน และ ขับทางทางสีดำเข้าไปอีก ๒๐ ก.ม

ภาพที่ ๓ ป้ายยินดีต้อนรับชัดเจน เพื่อให้พวกเราไปทำบุญกันครับ

ภาพที่สี่ อาคารที่จะทำการบูรณ ซ่อมแซม ในส่วนของหลังคาที่ก่อสร้าง ตามแบบของ ญวน ตั้งแต่ พ.ศ ๒๔๗๐ (ภาพที่ ๕ ข้างล่าง)

ภาพที่ ๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ธาดา คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( เสื้อสีน้ำตาล จับไมโครโพน ใกล้ดอกไม้ประดับสีส้ม)กำลังรายงานที่มาที่ไปให้กับ.....

JJ