พ.ป.ศ.ร่วมโครงการวิจัยKM

somtawin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรื่องเล่า/บทความ/ข่าวสาร

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 

ร่วมโครงการวิจัยการจัดการความรู้กับสภาการศึกษา  ในปีการศึกษา 2549

คง ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากครูและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านGotSmiley for FREE! Click Here

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KMความเห็น (3)

ทัศนีย์
IP: xxx.155.54.250
เขียนเมื่อ 
ยินดีด้วยค่ะที่เห็นblog ของโรงเรียน  เพราะเป็นโรงเรียนที่มาเช้ามาในวันอบรม  รายงานผอ.แล้วหรือยังคะ
somtawin
IP: xxx.142.219.113
เขียนเมื่อ 

ทีมนักจัดการความรู้  ของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ   ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิจัย  ขอร่วมชุมนุมโครงการวิจัย

เขียนเมื่อ 

การประชุม  การจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์  กรุงเทพฯ  ได้รับความรู้มากมายบวกความประทับใจในรูปแบบของกิจกรรมและไมตรีของทีมงานทุกท่าน