Introduction to Traffic Calming ( 1 )

ขาจร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสยบการจราจรเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งใช้ในการลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุ

ความสำคัญและที่มา


อุบัติเหตุจากการจราจรก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรลำดับต้นๆ ในหลายๆ ประเทศ และยังมีผู้บาดเจ็บและพิการเนื่องจากอุบัติเหตุจราจรอีกเป็นจำนวนมาก อันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากอุบัติเหตุบนถนนสายหลักที่มักปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ อยู่เสมอแล้วถนนในบริเวณอื่นๆ เช่นย่านที่พักอาศัยและย่านธุรกิจการค้า ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน และบางครั้งก็รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เมื่อมาพิจารณาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุแล้ว จะเห็นว่าพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับรถรวมทั้งความเร็วของยานพาหนะที่ค่อนข้างสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
                การสยบการจราจรเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งใช้ในการลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่อาจเกิดกับกับผู้ใช้รถยนต์ด้วยกัน และผู้ใช้ถนนอื่นๆ เช่นรถจักรยาน คนเดิน เป็นต้นและนอกจากนี้แล้ว ยังสามารถลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์อันเนื่องมาจากการจราจรที่มีต่อชุมชนที่มีรถยนต์แล่นผ่านอันได้แก่ เสียงรบกวน มลภาวะทางอากาศ ความสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจากรถขนาดใหญ่

test

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Just talkความเห็น (7)

-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • รออ่านว่าเมื่อไรจะมีบันทึกในblog
  • ในที่สุดก็ได้อ่านเรื่องของคุณ
    Paemit
  • เขียนมาอีกนะครับจะรออ่าน
-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • เข้าไปที่แผงควบคุม
  • เลือกบริหารblog ในชุมชน
  • จะมีblogที่เชิญอยู่ครับ
naigod
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 
สร้างถนน ไม่มีไหล่ทาง
มีไหล่ทางๆ ก็แคบ
ไม่มีเลนให้รถที่ใช้พลังงานคน
เราเสียทีบริษัทรถ บริษัทน้ำมัน และพวกกังฉิน..
ถนนแลดยางมีมากมาย..
จะเร็วจะช้า ขอวิ่งเลนขวาไว้ก่อน..
ลงซ้ายก็พิวดวงจันทร์..
เศร้าใจ.
เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณผู้อ่านและผู้ให้ความเห็นทุกท่านครับ
เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ทดสอบ Post รูปครับ

[IMG]http://i5.photobucket.com/albums/y186/roadsafety/MC%20bucket/Logo.jpg[/IMG]

<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i5.photobucket.com/albums/y186/roadsafety/MC%20bucket/Logo.jpg" border="0" alt="Photobucket - Video and Image Hosting"></a>

เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ทดสอบ Post รูปครับ

[IMG]http://i5.photobucket.com/albums/y186/roadsafety/MC%20bucket/Logo.jpg[/IMG]

<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i5.photobucket.com/albums/y186/roadsafety/MC%20bucket/Logo.jpg" border="0" alt="Photobucket - Video and Image Hosting"></a>

เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ทดสอบ Post รูปครับ

[IMG]http://i5.photobucket.com/albums/y186/roadsafety/MC%20bucket/Logo.jpg[/IMG]

<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i5.photobucket.com/albums/y186/roadsafety/MC%20bucket/Logo.jpg" border="0" alt="Photobucket - Video and Image Hosting"></a>