วันที่ 7 พฤษภาคม 2549 เป็นวันปัจฉิมนิเทศบัณฑิตที่จะจบการศึกษา ช่วงเช้าก็มีการลงทะเบียน พร้อมกับแจกแผ่นซีดี รวมบทคัดย่อที่คณะจัดทำขึ้น  มีการบรรยายให้ความรู้   ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬา  เย็นเป็นงานเลี้ยง อาหารอร่อยดีเหมือนกัน  ให้เห็นบรรยากาศของบัณฑิตกลุ่มที่แข่งขันกีฬาชนะแล้วได้ถ้วย  เห็นแล้วเสียดายไม่อยากจบเลย อยากอยู่กับเพื่อน  ๆ นาน  ๆ