ข้อคิดวันฉัตรมงคล

อำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้ปกครองประเทศมิใช่การครอบครองกองทัพหรือมหาแสนยานุภาพ หากแต่เป็นการครองหัวใจของประชาชน
วันฉัตรมงคลปีนี้ตรงกับวันศุกร์ การได้มีวันหยุด3วันติดต่อกันถือเป็นโอกาสดีที่จะรวมญาติมาพบปะสังสรรค์ ปีนี้เราได้ทำบุญและเชื้อเชิญเพื่อนบ้านมาร่วมงาน มีคุณน้าท่านหนึ่งซื่งฉันเพิ่งรู้จักท่านเป็นอดีตข้าราชการเกษียณกรมการพัฒนาชนบทมาร่วมงานทำบุญด้วย จึงได้คุยกันและฉันรู้สึกซาบซึ้งกับความประทับใจที่ท่านมีต่อในหลวง อยากนำมาเล่าสู่กันฟัง... เป็นเสียงหนึ่งเสียงที่ขอร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ60ปีแห่งการครองราชย์สมบัติ ซึ่งปัจจุบันนี้พระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเราทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก คุณน้าเล่าให้ฉันฟังว่าในหลวงท่านเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาและนักปกครองที่ยอดเยี่ยมที่สุด ตอนที่ท่านขึ้นครองราชย์ตอนนั้นพระองค์มีพระชนม์เพียง19ชันษาเท่านั้น ฐานอำนาจที่จะรองรับความมั่นคงปลอดภัยของราชบัลลังก์ของพระองค์ก็ไม่มีเลย หากแต่พระองค์ได้ทรงมีพระปรีชาญาณและประกาศปฐมอุดมการณ์การปกครองของพระองค์ท่านที่ลึกซึ้งยิ่งว่า"จะปกครองโดยธรรมเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม" ทุกวันนี้พระราชปณิธาณของในหลวงเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่เหล่าข้าไทยว่าท่านมิได้เพียงแต่ตรัสออกไปเท่านั้นหากแต่ทรงปฏิบัติตามที่ได้รับสั่งมาตลอด ตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านทรงเผชิญกับนายกฯผู้นำการเมืองทั้งเผด็จการและไม่เผด็จการมาไม่ต่ำกว่า20คนแต่เพราะพระบารมีและการที่ทรงเป็นธรรมกับชนทุกฝ่ายอย่างถ้วนทั่ว วิกฤติชาติจึงผ่านพ้นมาได้ตลอด  ทรงทำงานหนัก(หนักมากกว่าข้าราชการเราหลายคนนัก)นั่นเพราะต้องการให้มหาชน(มิใช่บางส่วน)ชาวสยามนั้นได้ร่มเย็นเป็นสุข ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงของท่านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงพระวิจารณาณเห็นเหตุที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งนำมาใช้ได้ทั้งเมืองและชนบท หากคนยังเดือดร้อนขาดแคลนปัจจัยสี่ก็ยากที่จะมุ่งมั่นเสียสละแก่ส่วนรวม เมื่อคนเริ่มพอมีพอใช้การนึกถึงบุคคลอื่นหรือเรื่องประโยชน์สาธารณะจึงจะติดตามมาได้ง่ายกว่า แต่ถ้าปัจจัยสี่มียังมีไม่ค่อยครบแถมติดหนี้สินเติมเข้าไปอีก..การมีสภาพแบบนี้นับว่าเป็นภาวะอันตรายอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและสังคม ในหลวงท่านจึงพยายามสอนให้คนไทยเราพึ่งพาตนเองทั้งทางด้านเศรษฐกิจและจิตวิญญาณ  ไม่ปฏิเสธความเจริญแต่ก็ไม่ฟุ้งเฟ้อ-ยึดติดวัตถุ  ทุกวันนี้ในหลวงท่านคือมิ่งขวัญและหัวใจของแผ่นดิน   อำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้ปกครองประเทศ มิใช่การครอบครองกองทัพหรือมหาแสนยานุภาพ หากแต่เป็นการครองหัวใจของประชาชน ในหลวงของเราท่านได้ทรงทำและสำเร็จแล้วอย่างยิ่งใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานแนะแนวฯความเห็น (1)

IP: xxx.121.104.142
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ