ผมจัดทำโครงการคณิตศาสตร์ทางไปรษณีย์มาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยอาศัยประสบการณ์จากการสืบค้น ตอนนี้อยากหาสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการจัดทำโครงการคณิตศาสตร์ทางไปรษณีย์ว่ามีประเด็นดีๆที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ปรับปรุงกิจกรรมครับ ขณะนี้กำลังทดลองใช้ blog ต้องขออภัยที่อาจเขียนอะไรได้ไม่มาก