ชีวิตในมหาวิทยาลัยนเรศวรตลอด 4 ปี  ได้ประสบการณ์อยากมากมายทั้งในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน จากมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่ไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนที่จะเข้าเรียน แต่กลับได้มิตรภาพอย่างมากมาย ได้ทั้งการช่วยเหลือกันจากการทำงาน หรือการติวข้อสอบในทุกภาคเรียน ไม่เลือกว่าจะเป็นผู้ใดก็ตาม  แม้แต่อาจารย์ก็คอยช่วยเหลือนิสิตทุกคนโดยไม่เลือกทีรักมักที่ชัง ทำให้รู้สึกดีกับการตัดสินใจมาเรียนที่นี่ แล้วเจอกันใหม่ในบันทึกหน้า....เร็ว ๆ นี้