รอยยิ้มของชุมชน (1) ต่อ

การเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี

      สำหรับเรื่องที่มีการพูดคุยกันในการประชุมใหญ่ (กลางปี) ขององค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริกนั้นมีอยู่หลายเรื่อง  ได้แก่ 

      เรื่องแรก  เป็นข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุ  กล่าวคือ  ทางกลุ่มจะมีการเปิดรับสมาชิกใหม่ที่เป็นผู้สูงอายุ  ในเรื่องนี้คณะกรรมการของกลุ่มได้อธิบายว่า  ในช่วงแรกของการเปิดกองทุนสวัสดิการของตำบลแม่พริกนั้นไม่มีการกำหนดอายุผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ใครจะสมัครก็ได้ เช่น พ่อหลวงเดิม อายุแรกเข้าเป็นสมาชิก คือ 93 ปี โดยที่ไม่มีผู้รับผลประโยชน์หรือบุคคลอื่นๆพ่วงเข้ามาเป็นสมาชิกเลย (ขณะนี้พ่อหลวงก็ยังมีชีวิตอยู่) จนเมื่อทางกลุ่มเปิดรับสมาชิกได้ช่วงเวลาหนึ่ง ทางกลุ่มก็ได้ปิดรับสมัครสมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ก็มีเสียงเรียกร้องเข้ามามาก ทางคณะกรรมการจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน และมีมติออกมาว่า ในเดือนมิถุนายนนี้ (เพียงเดือนเดียวเท่านั้น) กลุ่มจะเปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้ามาเป็นสมาชิก ซึ่งก็ได้มีการกำหนดกติกาพิเศษขึ้นมา คือ

        1.ผู้ที่ต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ที่มีอายุ 60-69 ปี ต้องนำบุคคลอื่นเข้ามาพ่วงสมัครด้วย 1 คน

        2.ผู้ที่มีอายุระหว่าง 70-79 ปี ต้องนำบุคคลอื่นมาพ่วงสมัครด้วย 2 คน 

        3.ผู้ที่มีอายุระหว่าง 80-89 ปี ต้องนำบุคคลอื่นมาพ่วงสมัครด้วย 3 คน

        ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุน   ซึ่งจะเปิดรับวันที่ 1 มิถุนายน 2549 เพียงวันเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี หลังจากวันที่ 1 มิถุยายน 2549 แล้ว กลุ่มจะเปิดรับสมาชิกตามปกติ แต่เป็นการเปิดรับเฉพาะคนที่มีอายุ 60 ปีลงมาจนถึงแรกเกิด

        ในกรณีของผู้สูงอายุที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ หากเป็นสมาชิกยังไม่ครบ 6 เดือน แต่เกิดเสียชีวิต ทางกลุ่มจะคืนเงินออมให้ทั้งหมด แต่ถ้าออมครบ 6 เดือนไปแล้วก็จะได้รับสวัสดิการตามระเบียบที่กำหนดไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (1)

yodthong
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากขอบคุณ