รอยยิ้มคุณกิจ

ทีมนำ ทีมทำ ทีมพัฒนา

วันนี้ 8 พฤษภาคม 2549 ทีมคุณกิจหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคน เนื่องจากได้รับการติดต่อจากศูนย์การศึกษานอกโรเรียนภาคเหนือให้ไปเล่าเรื่องราวการทำงานบ้านทุ่งขาม ให้กับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำภอ รวมทั้งครูกศน.  17 จังหวัดภาคเหนือ และ 17 อำเภอ ในเขตภาคเหนือ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ โดยมอบหมายให้ทีมนำ ทีมทำ และทีมพัฒนา ของเราไปขายความคิด ในสิ่งที่พวกเราได้ไปดำเนินการจัดการความรู้ที่บ้านทุ่งขาม พร้อมทั้งเชิญแกนนำชุมชนบ้านทุ่งขาม คือผู้ใหญ่บ้าน และประธานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มาร่วมเล่าเรื่องราว การทำแผนชุมชน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน หลังจากนั้นให้พวกเราได้พา และนำสัมมนาสมาชิกได้ฝึกปฎิบัติจริง ในการนำเอาแผนชุมชน มาจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียน:สะสมหน่วยกิต กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เหมือนกับที่เราได้ทำที่บ้านทุ่งขาม เพื่อให้สัมมนาสมาชิกสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในแต่ละจังหวัด และอำเภอต่อไป นอกจากนั้น ETV ก็ติดต่อขอมาถ่ายทำสารคดี และถ่ายทอดสดในรายการสายใยกศน. เพื่อเผยแพร่ให้กับชาวกศน.ได้ทราบโดยทั่วกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้พวกเราตื่นเต้น ที่จะได้นำผลงานที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการความรู้ ณชุมชนบ้านทุ่งขาม ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน หลังจากที่เราได้ดำเนินการจัดการความรู้ชุมชนบ้านทุ่งขามมาเป็นเวลา 8 เดือนเต็ม

ณราวัลย์

8 พฤษภาคม 2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปางความเห็น (2)

junya
IP: xxx.151.140.121
เขียนเมื่อ 
จากการที่ได้รับการติดต่อจากศูนย์การศึกษานอกโรเรียนภาคเหนือให้ไปเล่าเรื่องราวการทำงานบ้านทุ่งขาม ให้กับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ รวมทั้งครูกศน.  17 จังหวัดภาคเหนือ และ 17 อำเภอ ในเขตภาคเหนือในวันที่  18  พฤษภาคม  2549  ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ  นั้น  ถือได้ว่า  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา  ทำงานสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง  แล้ว  และการไปเล่าเรื่องราวในครั้งนี้  ของชาว  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา  และกลุ่มผู้นำอาชีพบ้านทุ่งขาม  รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก  และเราจะเกบเกี่ยวประสบการณ์  และการแสดงข้อคิดเห็นที่ได้รับในวันนั้น  มาปรับปรุงใช้ในการดำเนินงานต่อไป 
Thongbai
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

วันนี้เราชาว ศบอ.เกาะคาดีใจและตื่นเต้นและเตรียมต้วแต่เช้าที่จะได้ไป ศนน.ลป.เพราะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ทางผู้ใหญ่และทาง ผอ.ศนจ. 17 จังหวัดภาคเหนือได้ให้ความสำคัญกับชาว ศบอ.เกาะคามีโอกาสได้เล่าประสบการณ์ที่ประสพความสำเร็จในบ้านทุ่งขาม งานยานพาหนะขอส่งเสริมและสนับสนุนและจะนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตลอดไป