เตรียมงานนิทรรศการ ศึกษาธิการสัญจร ครั้งที่ 4 ที่สงขลา

วันนี้เป็นวันทำงานวันแรกหลังจากหยุดยาว 4 วัน ตั้งใจจะไปสัมภาษณ์เรื่องราวความสำเร็จในการทำงานแก้จนเมืองนครของชาวบ้าน (คุณกิจ)ที่เข้ามาเป็นผู้เรียนรู้อาชีพในกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มต่างๆ สัก 4 -5 ราย ทั้งคุณกิจ (ผู้เรียนอาชีพ)ที่เป็นสมาชิกกลุ่มธรรมดา ประธานกลุ่ม และประธานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ตามแต่จะพอไปได้ภายในหนึ่งวัน เก็บรายละเอียดการทำงาน การเรียนรู้ และภาพถ่าย รวมทั้งจะสัมภาษณ์เพื่อนครูอาสาฯสักสองสามรายที่สวมหมวกคุณอำนวยไปทำหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเกาะติดพื้นที่ว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน(หรือไม่ประสบผลสำเร็จเลย) เพื่อจะได้เรียนให้ อ.หมอวิจารณ์ทราบ ตามที่อาจารย์หมอขอร้อง แต่ผมต้องตัดสินใจเปลี่ยนโปรแกรมทันที เมื่อ ผอ.วิมล วัฒนา (ผอ.กศน.จังหวัดนครศรีฯ) โทรศัพท์มาแจ้งว่าให้ไปพูดเรื่องแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้แก้จนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เวลา 10.00-11.00 น ในการประชุมปฏิบัติการเตรียมงานนิทรรศการ "ศึกษาธิการสัญจร" ครั้งที่ 4 ในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา (เตรียมไว้อย่าง แต่ต้องทำอีกอย่าง หกเขมรตีลังกา มันปกติเสียแล้วกับชีวิตของผม จึงไม่คิดว่ามันจะไม่ปกติตรงไหน)

ในเมื่อเล่าเรื่องราวในการทำงานแก้จนเมืองนครระดับชาวบ้าน และผู้ปฏิบัติงาน(ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อย) ตามที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ได้แล้ว ก็ขอเล่าเรื่องราวที่ไปประชุมมาก็แล้วกัน เพราะมันก็มีส่วนของการจัดการความรู้เช่นกัน สรุปความว่าในงานนิทรรศการดังกล่าวในส่วนของเครือข่ายสถานศึกษาสังกัด กศน. 14 จังหวัดภาคใต้ (มีสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆสังกัดและไม่สังกัดกระทรวงอีกมากมาย) จะนำเสนอกิจกรรมห้องเรียนปฏิรูป  ซึ่งในห้องเรียนนี้ (อาคารวัฒนธรรม 1 หลัง 2 ชั้น และรอบๆอาคารมีที่ว่างอีกมากมาย เหมาะมากกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ผมได้ไปดูที่จริงมาแล้ว) มีกิจกรรมมากมายจากสถานศึกษาต่างๆ แต่สามารถแบ่งกลุ่มออกได้เป็น 4 กลุ่มกิจกรรม คือ การศึกษาเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ เมืองแห่งการเรียนรู้ การแสดงบนเวทีกลาง และการแสดงโชว์วิทยาศาสตร์ (science show) จังหวัดนครศรีฯ (โดย ผอ.วิมล วัฒนา ) รับผิดชอบจัดนิทรรศการร่วมกับจังหวัดอื่นๆในกลุ่มของเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยจะนำเสนอ 2 ส่วนกิจกรรม คือการสาธิตอาชีพ และการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครฯตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของการจัดการความรู้ฯมอบหมายให้ อำเภอเมืองนครศรีฯที่ผมทำงานอยู่เป็นผู้ดำเนินการ ผมคิดและตั้งใจว่าจะนำเสนอประสบการณ์การทำงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อาชีพชาวบ้านระดับเครือข่ายฯ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ( ร่วมกับหน่วยงานอื่นฯ 9 องค์กรอย่างบูรณาการ) นำร่องใน 3 ตำบลของอำเภอเมืองฯ และการจัดการความรู้เฟส 2 ขั้นขยายผลเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะนำไปเสนอได้แก่บอร์ดนิทรรศการ การฉายวิดิโอ การแจกซีดีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การเล่าเรื่องประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณกิจ (ผู้เรียน) และประสบการณ์ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของคุณอำนวย (ครูอาสาฯ)ในเวทีกลาง เป็นช่วงๆ (รูปแบบการเล่าโดยผู้นำเสวนาพูดคุยตั้งคำถามและการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฯตั้งคำถาม ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย) การแจกเอกสาร เป็นต้น ส่วนการจัดการความรู้เฟส 2 ขั้นขยายผลเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัดนั้นเป็นการนำเสนอบอร์ดนิทรรศการแสดงแนวคิดหลักการ กระบวนการดำเนินงาน และกิจกรรมการเตรียมการ ประสบการณ์ที่นำไปนี้จะไปรวมกับกรณี Best practice ของจังหวัดอื่นๆ

วันนี้จึงได้โทรฯประสานกับ อ.อ้อ อ.แขก แห่ง สคส.  เรื่องบอร์ดนิทรรศการ 3 ตำบล  ที่เคยนำเสนอที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 2 เมื่อวานนี้ก็ได้รับความรุณาจาก น้องแหม่ม แห่ง มวล.ในเรื่องของสมุดภาพกิจกรรมที่เราทำร่วมกันใน 3 ตำบล พรุ่งได้นัดกับทีมงาน แล้วว่าเราต้องเร่งมือกันทำงาน นิทรรศการครั้งนี้คิดว่าเป็นประโยชน์มากกับผู้บริหารการศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จังหวัดนครศรีฯในส่วนที่ผมรับผิดชอบจึงเตรียมเต็มที่

พูดถึงน้องแขกก็ต้องขอโทษที่น้องเมล์มาขอให้เล่ากระบวนการขั้นตอน KM นครฯ ว่าดำเนินการอย่างไร ประมาณเกือบ 10 ข้อ แต่นานมากแล้วผมไม่ได้เมล์กลับไป แต่เที่ยวนี้รับปากว่าจะรีบเมล์กลับไปให้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (0)