ความเห็น 28744

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (๒)

JR_NUQA
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เข้าใจครบถ้วน  และเห็นภาพค่ะอาจารย์

ขอบพระคุณที่นำมาเผยแพร่ค่ะ