ความเห็น 29026

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (๒)

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

  

ขอบพระคุณครับ ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ อาจารย์หมอวัลลภ และ ท่านออต 

ทีมงานศูนย์ฯ จะออกไป "เรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน อีกครั้งครับ หลังโครงการนี้สำเร็จครับ"