นิยม เสนามนตรี

ได้อะไรจากการเรียน CAI

หลังจากที่เรียน วิชา CAI จบภาคเรียนแล้ว ข้าพเจ้ามีความรู้ในการสร้าง CAI รู้จักวิธีการสร้างและทฤษฎีในการสร้าง ได้รับความรู้จากเพื่อนจาก Blog มากมาย ซึ่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในโรงเรียนต่อไปได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิยม:G3ความเห็น (0)