ปัญหาที่พบจากการที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ

ผมทำงานอยู่ในองค์กรเล็กๆแห่งหนึ่ง กำลังทำตัวเป็นผู้จัดการระบบ ระบบรูปแบบการทำงานแบบใหม่แบบหนึ่งในองค์กรแต่ขออนุญาตไม่เล่ารายละเอียดเดี๋ยวจะยาวเกินไป

ปัญหาที่พบจากการที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบคือกลัวตัวผมเองจะทำให้เจตนารมณ์ของการที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมเสียไป ซึ่งมีลำดับเหตุการณ์ดังนี้ครับ

ในตอนแรกๆ  ผู้ใช้ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและไม่กล้าที่จะเสนอแนะในการพัฒนาเพราะมองว่าตนเองยังไม่ค่อยคุ้นเคยและไม่ชำนาญ ผมก็พยายามให้เขาลองใช้บ่อยๆ

หลังจากนั้นเมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง ชักเริ่มมันส์ครับ ผู้ใช้เริ่มคล่องแคล่วเพิ่มขึ้นในระบบใหม่ที่นำมาใช้ เริ่มมีการพูดคุยกันนอกรอบในกลุ่มผู้ใช้ เริ่มวิจารณ์ครับ แต่ยังไม่เสนอความคิดให้กับผู้พัฒนาระบบหรือผู้จัดการระบบทราบ

สุดท้ายถึงระยะปัจจุบันที่ผมกำลังเผชิญอยู่ คือผู้ใช้ระบบเคยชินกับระบบ และเมื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น(ซึ่งต้องใช้วิธีจูงใจบ้าง)ก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่จนบางครั้งถูกประเด็นบ้างผิดประเด็นบ้าง หลายคนอยากพูดอยากแสดงความคิดเห็นตามที่คิด

 จนตอนนี้ผมชัก...งง...เหมือนกันเพราะหลายคนหลายความคิด หลายรูปแบบ ซึ่งก็รับฟังทุกคนเพราะกลัวเขาจะเสียความตั้งใจในการแสดงความคิดเห็น แต่พอมากๆเข้าผมก็ต้องเลือกความคิดที่ผมคิดว่าดีมาปรับปรุงซึ่งแน่นอนครับกลายเป็นว่าจะต้องแทรกความคิดผมเข้าไปด้วยอีกเพราะผมคือคนจัดการระบบ สิ่งที่ผมกลัวคือกลัวว่าจะแทรกความคิดตัวเองเข้าไปมากเกินไปจนกลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมแต่กลับใช้ความคิดตัวเองตัดสิน แนวคิดอันไหนที่ตัวเองคิดว่าดีก็นำมาปรับปรุง อันไหนที่ผมคิดว่าไม่น่าจะดีก็ไม่นำมาใช้(ซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่ไม่ดีจริงๆนะ) ซึ่งกลัวว่ามันจะกลายเป็นว่าไม่ได้ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงครับ

ตอนนี้ผมคงเป็นผู้จัดการระบบได้ไม่ดีเท่าไรนักแต่จะพยายามให้ดีขึ้นต่อไป