HA_KM ข้อคิดจากทีมงานประเทศเพื่อนบ้าน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
CONTEXT ตามความหมายของทีมจากวังเวียน คือ ความเป็นตัวตนของเรา = บริบท

 ภาพข้างบน คือ ทีมงานแพทย์ จาก โรงพยาบาลวังเวียง และ จากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมาเข้าสัมมนา Precongress 6th HA forum ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม และ มาเข้าร่วม Postcongress HA forum ในเรื่อง HA_KM สู่โรงพยาบาลคุณภาพ

 ท่านอาจารย์ น.พ อนุวัฒน์ ได้ลองสอบถามความหมายของคำว่า บริบท หรือ Context จากทีมงานประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งยกทีม และ มาร่วมสัมมนาอย่างต่อเนื่องถึง ๔ วันเต็ม ได้รับคำตอบว่า บริบท คือ ความเป็นตัวตนของเฮา ฟังแล้วที่ประชุม Get เป็นอย่างมาก

 ที่เน้นประเด็นนี้ คงหมายความถึงเราคงต้องดูสภาพ ภาระกิจ ในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายว่า ต้องทำอะไรบ้าง อย่าทำทุกเรื่องยกเว้นงานในหน้าที่ หรือ รู้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตนเอง ซึ่ง คุณหมอพิเชษฐ์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ได้ให้ข้อคิดเห็น บางท่านเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานไปทั่ว แต่ไม่ได้คิดว่าตัวเอง เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งมี Job description  ที่ชัดเจน

 ผมขออนุญาต  นำเรื่องการใช้ การจัดการความรู้ มาเป็นตัวเดินเรื่อง หรือ เครื่องมือ ในการพัฒนาระบบราชการในด้านบุคลากร ตามหนังสือเวียน ที่ นร ๐๕๐๔/ว๕๑ ในประเด็นที่ เน้นการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และ ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเรา ต้องทำความเข้าใจว่าการนำ KM มาใช้นั้น เราใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน งาน และ องค์กร เราไม่ได้นำ KM มาเพื่อทำ KM เหมือนอย่างที่หน่วยงาน หรือ บางท่านยังเข้าใจคลาดเคลื่อน

 ในช่วงหนึ่งของการสัมมนาในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม คุณหมอพิเชษฐ์ ได้เล่าประสบการณ์ตรงในการพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ ท่านได้นำกิจกรรม ๕ ส มาใช้ แต่ใช้เป็นเครื่องมือ และ สร้างนิสัยในการพัฒนาให้แนบแน่นในเนื้องานประจำ ผู้บันทึกเลยนึกถึง การฝึกคนในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีเก้าประเด็นคือ

 ๑. ตรงต่อเวลา

 ๒. สะอาด เป็นระเบียบ โดยใช้ ๕ ส

 ๓. ซื่อสัตย์ สุจริต  ไม่คดโกง จงรัก ภักดี

 ๔. อ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่พูดโอ้อวด

 ๕. ทำงานอย่างกระตือรือล้น

 ๖. รับผิดชอบต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย

 ๗. แยกแยะ เรื่องส่วนตัว และ ความรับผิดชอบในหน้าที่

 ๘. พิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียด

 ๙. ทำงานเป็นทีม และ ใช้ชีวิตเป็นกลุ่ม ( เหมือน CoP เลยครับ)

  ที่กล่าวมาหลายประเด็นคงพอสรุปที่สำคัญ คือ บริบท หรือ ความเป็นตัวตนของเรานั้นเราต้องรู้จักและ ทำความเข้าใจ ไม่ใช่เข้าแต่หู หรือ เข้าสมองมาแล้วผ่านไป เราคง ต้องเข้าใจว่าการพัฒนางาน หรือ เพิ่มประสิทธิภาพงาน เป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว และ ทุกประเทศไม่ว่า ประเทศเพื่อนบ้านที่กินข้าว(ข้าวเหนียว และ ข้าวเจ้า ) เหมือนกับเราเขา ตั้งใจ สนใจ และ ใส่ใจ ทำกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เรามาทำตาม กระแส กระสุน แต่ เราทำเพื่อให้ เกิด กุศล และ เพื่อการพัฒนาสู่ โรงพยาบาลคุณภาพ จริงๆ และ การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทำให้เราได้มา ลปรร( แลก เปลี่ยน เรียน รู้) กันได้ทุกคน ทุกหน่วยงาน ข้ามหน่วยงาน หรือ ข้ามประเทศ เช่นประเทศเพื่อนบ้านที่ท่านยกทีมมาร่วมสัมมนา ๔ วัน อย่าง ตั้งอกตั้งใจครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)