ch-culture
นาง จุฑารัตน์ แพวงษ์จีน

ch-culture


กิจกรรม "ค่ายเยาวชนสมานฉันท์" (พุทธ คริสต์ อิสลาม)

sa32.jpg

           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนสมานฉันท์"  ขึ้นระหว่างวันที่  ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) โดย  นายสมพงษ์  ทวิชศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๑๕  คน  จากเป้าหมาย ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓  วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  
           ๑)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
           ๒)  เพื่อให้เด็กและเยาวชน เกิดจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์ อันได้แก่ การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การยอมรับความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และความเสมอภาค
           ๓)  เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้ศึกษาหลักธรรมทางศาสนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นมา และการปฏิบัติทางศาสนาซึ่งกันและกัน
           ๔)  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนมีโอกาสได้ศึกษาและมีประสบการณ์โดยตรงกับแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา หรือศาสนสถานของแต่ละศาสนา และทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน เอื้ออาทรต่อกัน
หลักสูตรและกิจกรรม
            ๑. กิจกรรมกลุ่มและสันทนาการ  เพื่อสร้างความคุ้นเคย และความสามัคคีระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
            ๒. กิจกรรมวิชาการ  เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการประพฤติ ปฏิบัติตนในสังคม และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
            ๓. กิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อ ให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงหลักธรรม และองค์ประกอบของศาสนสถานแต่ละศาสนา
กรอบแนวคิดในการปลูกฝังและเสริมสร้างความสมานฉันท์
            การสร้างปัญญา  การนำหลักธรรมทางศาสนามากล่อมเกลาให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และเป็นคนดี มีคุณธรรม
            การสร้างจิตสำนึกในความสมานฉันท์
                - การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
                - การยอมรับในความแตกต่าง หลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม
                - ความเสมอภาค
            การนำไปประพฤติปฏิบัติ  เด็ก เยาวชน ประชาชนและองค์กรเครือข่ายทางศาสนานำหลักธรรมทางศาสนา และหลักการสร้างความสมานฉันท์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ไปยังทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเข้มแข็ง
     

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2734เขียนเมื่อ 20 สิงหาคม 2005 22:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:10 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (7)
ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
ผมมีโอกาสได้ไปร่วมอภิปรายเป็นคณะในหัวข้อ "บทบาทเยาวชนกับการพัฒนาท้องถิ่น" ว่าง ๆ จะเข้ามาเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่พูดไปครับ...ช่วยเตือนด้วยนะครับ

ขอบคุณ  คุณไอศูรย์  เป็นอย่างมาก  ที่ท่านได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  ตามที่ท่านได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "บทบาทเยาวชนกับการพัฒนาท้องถิ่น"  โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดชุมพร เสียดายเป็นอย่างมากที่มีเวลาในการอภิปรายน้อย ท่านพูดน่าฟังมาก แต่ไม่เป็นไร ท่านฝากให้เตือน ว่าท่านจะเขียนเรื่องที่พูดลงในบล็อกของ chumphon-culture เพื่อจะได้นำไปเผยแพร่ต่อเยาวชนในโอกาสต่อไป  (เตือนแล้วนะค่ะ)

ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
  • รับทราบแล้วครับ
  • ch-chumphon เข้ามาเขียน Comment เมื่อเวลา 01:03:15 ไม่ทำให้ไม่ได้แล้ว ...โปรดคอยติดตาม...

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองของรัฐบาลทักษิณก็ตาม ไม่ว่าเป้าหมายของรัฐบาลทักษิณจะเป็นอย่างไรก็ตาม 

แต่ก็ถือว่าเป็นการใช้วิกฤติเป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์งานเพื่อเยาวชนของบ้านเราได้เหมาะสมที่สุด  และอยากให้ทำต่อเนื่องกันไป

 

นาสาวอัจฉรา มูฮำหมัด

หนูก็เป็นตัวแทนในการไปเข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์และเคยเป็นตัวแทนไปเข้าค่ายที่จ.นนทบุรี ซึ่งมีความรู้สึกดีใจมากได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนต่างศาสนา มีความสนุก รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ถ้ามีโอกาศอยากให้พี่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีก เพราะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากค่ะ

      ขอบคุณค่ะ  ที่ให้ความสนใจ  ในปีงบประมาณ 2550  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  กำลังจะจัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ในเร็ว ๆ นี้อีก  ไม่ทราบว่าขณะนี้น้อง ๆ กำลังศึกษาอยู่ที่ไหน  หากมีน้อง ๆ หรือเพื่อน ๆ สนใจเข้าร่วมโครงการ  ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  โทร 077507753
นางสาวอัจฉรา มูฮำหมัด
ตอนนี้หนูศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชุมพรเขต1ปวส.2/2ค่ะถ้ามีโอกาศก็อยากไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆเพราะเคยผ่านการเข้าค่ายมา
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี