3 วันที่ผ่านมาขายน้ำผึ้งอย่างเดียวเลยมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะ ก็สนุกอีกแบบและก็ได้รู้อีกว่าเพื่อนคนไหนมีความรับผิดชอบมากน้อย เพี่อนบางคนก็เห็นหน้าตลอด 3 วัน บางคนก็ไม่เคยเห็นหน้าเลยสักวันเดียว เฮ้อ อนิจจัง  ขวัญตา.