HACC_KKU จัด ลปรร สู่โรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 4

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
น.พ อนุวัฒน์ น.พ พิเชษฐ์ และ ทีมงาน ร.พ บ้านตาก ร่วมเป็นวิทยากร Post_6th HA Forum Congress

การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ สู่โรงพยาบาลคุณภาพ

 ศูนย์ความร่วมมือ HACC _KKU ร่วมกับ พรพ น.พ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ร่วมกับ ทีมงานโรงพยาบาลบ้านตาก โดย ผอ.น.พ พิเชษฐ์ บัญญัติ และ ทีมงาน จัดการ ลปรร เพื่อพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 73 ท่าน จาก 17 โรงพยาบาล รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ และ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเริ่มกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ และ สร้างเครือข่าย โดย คุณหมออนุวัฒน์ นำทีมด้วยตัวท่าน ประเด็นที่เริ่มทำความรู้จัก ใช้กระบวนการ OD โดยท่านที่เกิดในวันเดียวกัน ทำความรู้จักกัน จับมือ และ จับกลุ่ม ลปรร เป็น ใคร มาจากที่ไหน ชอบอะไร ( โดยมากชอบ ส้มตำ เป็นอันดับหนึ่ง ชอบเที่ยว เป็นอันดับที่ สอง) นับเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นในการสร้างเครือข่าย และ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา

 กิจกรรม ลปรร เริ่มจากการตั้งกลุ่มๆละ 8 ท่าน เพื่อ ดูดความรู้จาก โรงพยาบาลบ้านตาก โดยที่ต้องตั้งประเด็นในสิ่งที่ต้องการพัฒนา และ กำหนดให้มีคุณลิขิต บันทึกประเด็น

 คุณหมอ อนุวัฒน์ ได้กล่าวนำ เพื่อให้เกิดพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล โรงพยาบาลในจังหวัด หรือโรงพยาบาลข้ามจังหวัด และ มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อเสริมพลัง เพื่อให้เกิด Best Practice ในการพัฒนาสู่ โรงพยาบาลคุณภาพ

 คุณหมออนุวัฒน์ แนะนำให้มีการเจาะลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งชุมชนนักปฏิบัติ มีการตั้งคำถาม เพื่อให้ขุดขุมความรู้จาก ทีมโรงพยาบาลบ้านตากให้ได้ โดยเน้นสิ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาที่ผ่านมา และ นำมาใช้เป็นแนวทางที่ตัองไปปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล

 

 ประเด็น ที่ถาม อยากจะรู้ หรือ บอกเล่าแลกเปลี่ยนเรื่องอะไร ที่ติดค้างในหัวใจ โรงพยาบาลบ้านตากทำอย่างไร ทำไมต้องทำอย่างนั้น บริบท ของแต่ละแห่ง จะนำไปปรับให้เหมาะสมอย่างไรเพื่อให้เกิดโรงพยาบาลคุณภาพ

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ได้ฝากข้อคิดที่สำคัญ ให้ที่ประชุมถามเจาะลึกอีกประเด็น คือ ในอดีตที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลบ้านตากมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และ ฟันฝ่ามาด้วยวิธีใด และ อะไรคือบทเรียนที่น่าจะนำมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร หรือ วัฒนธรรมท้องถิ่น และ บริบทของโรงพยาบาลนั้นๆ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)