สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับสิทธิด้านอาหาร

  ติดต่อ

  เจ้าฟ้านักโภชนาการพระองค์นี้ สนพระราชหฤทัยในสิทธิและศักดิ์ศรีของคนในพื้นที่แร้นแค้นห่างไกลให้มีอาหารพอกิน  

ระหว่าง 15-17 ส.ค. ผมมีโอกาสเข้าร่วมการเสวนาพิเศษ เรื่อ สิทธิด้านอาหารเพื่อการพัฒนามนุษย์ เป็นการเสวนาที่สถาบันวิจัยโภชนาการ มหิดล จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 14 ทุกครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเพื่อทรงสดับรับทราบข้อมูล ความรู้ด้านโภชนาการ และทรงแลกเปลี่ยนแนวพระราชดำริกับบรรดาผู้รู้และนักวิชาการ ในวงประชุมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเพียง 20-24 ท่าน ประกอบด้วยพระองค์ท่าน ฝ่ยใน 5 ท่าน โครงการส่วยพระองค์ 5 ท่าน สถาบันวิจัยโภชนาการ และนักวิชาการอีก 10-14 ท่าน วโรกาสนี้เรื่องสิทธิชุมชนในการเข้าถึงอาหารของคนน่านได้กราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าพระบาท

เจ้าฟ้านักโภชนาการพระองค์นี้ สนพระราชหฤทัยในสิทธิและศักดิ์ศรีของคนในพื้นที่แร้นแค้นห่างไกลให้มีอาหารพอกิน พระองค์ทรงยึดหลักการเคารพศักดฺศรีความเป็นคน ทรงเตือนว่าอย่าคิดว่าเรามีสถานะสูงกว่า ศักดิ์ศรีเหนือกว่าคนอื่น แล้วก้มตัวไปแจกจ่ายข้าวของแบบคนฐานะแตกต่างกันมาก การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสก็ต้องไม่ทำให้ผู้ถูกช่วยเหลือรู้สึกว่าถูกประจาน

ได้สดับพระราชกระแสแล้วน้อมรับมาเป็นแนวทางการทำงานครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมน่านวันนี้

หมายเลขบันทึก: 2719, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-23 14:42:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)