รายงานการศึกษาดูงานการศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ

เด็กพิเศษ...เด็กปกติ

ศึกษาสังเกตการศึกษาเรียนรวม    

ศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษ  ดูรายละเอียด  < NEXT>

 

บทความเรื่อง  เด็กออทิสติก.......กับความบกพร่องด้านพัฒนาการทางสังคม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน akekungkingความเห็น (2)

ผศ.ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.243
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่สร้างบลอกแล้ว  ควรปรับข้อมูลให้สมบูรณ์ด้วย  ขณะนี้อาจารย์วิรัตน์ชัย  ยงวณิชย์ กำลังตรวจงานอยู่ 

อ.วิรัตน์ชัย ผอ.สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.133.144.210
เขียนเมื่อ 

กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา

เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ