เจาะลึก "ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่2"

โรงเรียนเครือข่ายตอบรับเข้าร่วมตลาดนัดความรู้อย่างคับคั่ง

ตามที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ "ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2" ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2548 ณ หอประชุมจิระวิทยาคาร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากมวลสมาชิกโรงเรียนเครือข่ายแจ้งความจำนงที่จะมาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง  อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการจัดการความรู้ KM ในลักษณะการเล่าเรื่อง (Story Telling) มีข้อจำกัดในเรื่องประสิทธิภาพของกลุ่ม ถ้ากลุ่มใหญ่เกินควรหรือกลุ่มมากเกินไปโอกาสที่สมาชิกแต่ละคนจะได้เล่าเรื่องแลกเปลี่ยนความรู้จะมีน้อยลงด้วย  ดังนั้นถ้ามีผู้สนใจมากอาจจัดให้เป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) แทน

สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรม มี ดังนี้

เวลา 8.30-9.00 น.  - ลงทะเบียน รับเอกสาร
       9.00-9.30 น.  - ชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรม "ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2"
                             โดย อาจารย์จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ และคณะ
       9.30-9.50 น.  - พักรับประทานอาหารว่าง
       9.50-11.00 น.-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
     11.00-12.00 น.-  แยกประชุมกลุ่มย่อย                       
                             โดย โรงเรียนเครือข่าย
     12.00-13.00 น.-  รับประทานอาหารกลางวัน
     13.00-15.00 น.-  ความรู้เรื่อง "ธารปัญญา"
                              และ " "การสร้าง Blog"
                             โดย ทีมวิทยาการจาก สคส.
     15.00-16.30 น.- กิจกรรม AAR (After Action Review)    
                          -  พักรับประทานอาหารว่าง
  

หมายเหตุ

   กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตลาดนัดความรู้ KM : Knowledge management ครั้งที่ 2ความเห็น (1)

Wichit
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 
สนใจวิธีการสร้าง Blog ขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ไหมครับ