ความเห็นล่าสุด


ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดช้างใหญ่ตามกำลังศรัทธาครับ

ขอชมว่าเป็นบันทึกที่น่าสนใจมาก อยากจะให้เขียนถึงสถานที่อื่นๆด้วยครับ

ขอชื่นชมว่าเป็นเรื่องราวบันทึกที่ดี สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจเพราะเป็นสิ่งใกล้ตัวแต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักมากนัก จึงสมควรเผยแพร่ให้รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นครับ

 

ขอขอบคุณUnesco ด้วยจิตคารวะ ที่กรุณาให้สิ่งที่ดีๆแก่วงการศึกษาไทยครับ Thank you.

เรียน ท่าน ดร.สมบัติ ที่นับถือ

ก่อนอื่นขอแสดงความชื่นชมในความสามารถสรุปประเด็นสำคัญในการประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นบทกลอนที่ไพเราะและสื่อความหมายคมชัดลึก เสมือนได้อยู่ในเหตุการณ์งานบริหารสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ที่มีบรรยากาศทางวิชาการและเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพอันแนบแน่นของพวกเรา "ชาวบริหารการศึกษา"

กระผมเองในฐานะที่เป็นศิษย์เก่า "บริหารการศึกษา" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 26 เคยมีประสบการณ์ในเข้าร่วมกิจกรรม "บริหารการศึกษาสัมพันธ์" ภาพแห่งความทรงจำที่ยังฝังใจอย่างแนบแน่นมาถึงทุกวันนี้ คือ ความร่วมมือร่วมใจ ประสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่หลากหลายในแวดวงการศึกษา ระหว่างนิสิต นักการศึกษา สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ซึ่งโดยส่วนตัวสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการสืบสานเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาอันทรงประสิทธิภาพ

ผมคิดว่ากิจกรรม "บริหารการศึกษาสัมพันธ์" เป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่าและควรสืบสานให้คงอยู่ต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวบริหารการศึกษาทุกๆท่าน ที่จะได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษาของชาติสืบไป

ด้วยจิตคารวะ

ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ

ศิษย์เก่าบริหารการศึกษา จุฬาฯ รุ่น 26

รหัส C1 42296

เรียน ท่าน ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ที่นับถือ

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เคล็ดลับเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็น “องค์กรอัจฉริยะ” น่าสนใจมาก เสียดายที่ไม่มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และหวังว่าโอกาสต่อไปคงจะได้ร่วมกิจกรรมกับท่านและคณะครับ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๐

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้คุณหมอและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

ด้วยจิตคารวะ

ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ

ผมได้แง่คิดการดำเนินชีวิตและรู้สึกซาบซึ้งใจในวิธีคิด วิถีการดำเนินชีวิตของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์นับได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลที่เป็นแบบอย่างในทุกๆด้านครับ
ท่านคุณหมอวิจารณ์ได้กล่าวเป็นสัจจะวาจาซึ่งบรรดานักจัดการความรู้ (ที่แท้จริง) จะต้องตระหนักไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะทำลงไปครับ
กระผมได้ติดตามผลงานของท่านศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ รู้สึกประทับใจในการนำเสนอองค์ความรู้ในลักษณะการสื่อสารสองทางระหว่างครูกับศิษย์ที่อยู่ทั่วทุกสารทิศ นับว่าเป็นประโยชน์มาก และกระผมขอฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านด้วยคนครับ

ทั่วโลกชื่นชมในพระอัจริยภาพของพระองค์ท่านและในฐานะที่เป็นพสกนิกรชาวไทย จะนำแนวพระราชดำรัส "เศรษฐกิจพอเพียง" มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง  ดังที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาได้จัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติ สนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

เรียน คุณสุปราณี ที่นับถือ
ขอขอบคุณที่กรุณาให้กำลังใจครับ ถ้ามีเรื่องราวดีๆคงจะมีโอกาสเล่าสู่กันฟังอีกครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี