บูรณาการกับงานประจำ
“KM ที่ดีต้องบูรณาการอยู่กับงานประจำ”    นี่คือทฤษฎี      แต่เวลาปฏิบัติ บางหน่วยราชการที่มาสัมผัสกับ สคส. คิดไม่ออก ว่าจะเอา KM ไปโยงกับงานประจำของตนอย่างไร
“เพราะว่าในงบประมาณปี ๔๙ เขากำหนดเป้าหมาย และกิจกรรมไว้หมดแล้ว”  นี่คือคำบอกเล่าที่เราตีความ
ผมก็ตีความต่อทันทีว่าคนที่พูดอย่างนี้ มองกิจกรรม KM เป็นอีกงานหนึ่งที่แยกออกจากงานตามในเป้าหมายงบประมาณ ปี ๔๙     ซึ่งผิด
ผมมีความเห็นว่าซีอีโอของหน่วยงานนั้น ต้องเอาแผนงานปี ๔๙ มาช่วยกันดู     พิจารณาว่าผลงานที่ต้องการให้เป็นชิ้นโบว์แดงขององค์กรในปี ๔๙ คืออะไร     แล้ววางแผนใช้ KM เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น     ย้ำว่าเป็นหน้าที่ของ ซีอีโอนะครับ     เพราะนี่คือขั้นตอน KV – Knowledge Vision หรือ “หัวปลา”
ซีอีโอที่ศรัทธา KM จริงๆ ไม่ใช่ ศรัทธาแบบ lip service ต้องเข้ามาแสดง commitment ครับ     ทาง สคส. เราจะพิจารณาประเด็นนี้ในการสัมพันธ์กับหน่วยงาน     ถ้าพบว่ามีแต่ commitment ลวง/ปลอม     เราก็จะถอย  
ถ้าจะทำ KM จริงๆ ในหน่วยงาน     บทเรียนแรกคือวิธีทำให้ KM เป็น “เนื้อใน” ของงานสำคัญทุกเป้าหมายหลักขององค์กร     การทำ KM แบบเอาจริงคือการ “ไม่ทำ KM” ครับ     แต่ “ทำงานหลัก”     เอา KM มาใช้เพื่อการบรรลุเป้าหมายของงานหลัก     ดังนั้นคำว่า “ไม่มีงบประมาณในการทำ KM” จึงต้องไม่มี
วิจารณ์ พานิช
๒๑ สค. ๔๘