ความเห็น 1728

บูรณาการกับงานประจำ

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.159
เขียนเมื่อ 

ที่คนท้องถิ่นระบุมา เป็น "หัวปลา" ที่ดีทั้งสิ้น   คือชัดเจนและพุ่งเป้าดี   น่าจะเป็นกลุ่มหัวปลาเล็ก ภายใต้หัวปลาใหญ่คือให้ท้องถิ่นน่าอยู่   

 "ตัวปลา" คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบรรลุ "หัวปลา"   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ระหว่าง อบต. ก กับ อบต. ข    ลปรร. ระหว่างชาวบ้านภายในพื้นที่ อบต. นั้น   ลปรร. ระหว่าง สมาชิก อบต. - ชาวบ้าน - นักวิชาการ ฯลฯ0