ความเห็น 1720

บูรณาการกับงานประจำ

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.144.143.2
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมีความเห็นว่า CEO ต้องนำในการกำหนดหัวปลา และต้องมียุทธศาสตร์ในการที่จะทำให้เกิด KM ในเนื้องานจริงๆ ไม่เพียงแต่บอกว่าให้ทำ KM

CEO ต้องเข้าใจปรัชญาและแนวคิดของ KM ถ้าไม่แจ่มแจ้งในเรื่องนี้ ก็อาจนำไปผิดทาง และที่สำคัญคือต้องเลิกวัฒนธรรมการใช้อำนาจบังคับ