มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ประโยชน์ที่ได้รับ
"มาตรฐานฝีมือแรงงาน" ( Occupational Skill Standard)  หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานงานอาชีพหนึ่งๆ โดยองค์กรที่เชื่อถือได้เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยคำนึงถึงเกณฑ์มาตรฐานของสากล  และกำหนดให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในขณะนั้น

             องค์ประกอบสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                       1. ความรู้ (Technical Knowledge) ซึ่งจำเป็นที่จะใช้ทำงานนั้นๆ  ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
                       2. ทักษะ(Skill) เป็นการสะสมประสบการณ์จนเกิดเป็นความชำนาญมีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ตามข้อกำหนดและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้
                       3. นิสัยอุตสาหกรรม หรือทัศนคติ (Attitude) มีจิตสำนึกในการทำงานที่ดี เช่นการประหยัด วัสดุ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน

             เกณฑ์ประเมินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
                      1. ความปลอดภัยในการทำงาน (ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
                       2. การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ (ใช้เครื่องมือถูกต้อง ปลอดภัย ดูแลรักษาเป็นอย่างดี
                       3. วิธีการปฏิบัติงาน (ถูกต้องตามขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่ดี)
                       4. การใช้วัสดุ (ใช้ถูกต้อง ประหยัด)
                       5. ระยะเวลา (ทำงานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด)
                       6. ผลสำเร็จของงาน (ตรงตามข้อกำหนด ใช้การได้ดี แข็งแรง ประณีต สวยงาม)

             ประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
                      1. สถาบันการศึกษาหรือฝึกอาชีพและสถานประกอบการ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรหรือระบบการฝึกฝีมือแรงงาน   ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
                       2. เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาหรือฝึกอบรมจากสถาบันใดๆ อาจรวมถึงผู้ที่จบการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ ได้รับการทดสอบฝีมือเพื่อทราบระดับฝีมือของตน และพัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น
                       3. แรงงานใหม่หรือผู้ที่เป็นลูกจ้างอยู่แล้วจะมีโอกาสในการได้งานทำ   หรือใช้ประกอบการพิจารณาค่าจ้าง และการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน
                       4. เพื่อให้นายจ้างสามารถคัดเลือกคนเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม  รวมทั้งการกำหนดอัตราเงินเดือน และเลื่อนขั้นโดยยุติธรรม รวมทั้งใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของตน ทำให้ผลผลิตได้มาตรฐานและได้กำไร
                       5. เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค  ให้มีความมั่นใจว่าได้บริการจากช่างฝีมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ลดความเสียหายของสินค้าและบริการลงได้ ทำให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมดีขึ้น
                       6. ส่วนราชการสามารถใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานประกอบการวางแผนพัฒนากำลังคนระดับชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพรความเห็น (8)

WELDING
IP: xxx.47.247.130
เขียนเมื่อ 

ดีจังเลยครับผมก็เคยผ่านกระบวนการทดสอบมาแล้วเหมือนกันทำให้เรารู้กระบวนการทำงานที่ดีขึ้น  ละเอียดขึ้น  และเรารู้ว่ามีจุดอ่อนตรงใหนที่ต้องปรับปรุง  มันท้าทายดีครับและเท่าที่ทราบบางสาขาทางสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเองมีการ  Training  ให้ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าทดสอบ  ส่วนค่าธรรมเนียมในการทดสอบผมว่าเล็กน้อยครับ  ชั้น  1  เพียง  100  บาท  เกินคุ้มเลยครับเมื่อเทียบกับการไปขอใบเซอร์จากที่อื่นเมื่อเราไปทำงาน  ผมว่าเป็นหลักพัน  เราที่เป็นช่างอยู่ไม่ว่าสาขาใดอย่านิ่งนอนใจนะครับผมแนะนำให้ไปทดสอบ  ขอบคุณที่ให้ออกความเห็น !!!

ปูเบ้PR
IP: xxx.47.247.130
เขียนเมื่อ 

ดิฉันทำงานแล้วค่ะที่บริษัทแห่งหนึ่งอยากอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เคยฟังรายการวิทยุช่วงวันเสาร์เห็นว่าหน่วยงานเปิดอบรมด้วยหรือค่ะ  อยากอบรมจังแต่ไม่ค่อยมีเวลาคะ  แนะนำหน่อยนะค่ะ

เด็กเทคนิค
IP: xxx.47.247.130
เขียนเมื่อ 

อยากทดสอบเกี่ยวกับช่างไฟฟ้าครับ  ผมเรียนจบแค่  ปวช.อยากทำงานก่อนแล้วค่อยเรียนต่อ  ยังไม่มีความมั่นใจเท่าไรครับ  ประสบการณ์ได้จากการฝึกงานกับบริษัทรับเหมามาบ้างเล็กน้อย  ช่วยแนะนำด้วยครับ

น้องอาย
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เคยไปอบรมคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ชุมพร ที่ท่ายาง เจอปัญหาหลายเรื่องเหมือนกันนะคะ โดยเฉพาะเรื่องการเดินทาง ไปเรียนแต่ละครั้งน้องอายต้องขับรถยนต์ ไป-กลับ จากในเมืองมากกว่า 20 กิโลเมตร ถ้าช่วงที่เรียนติดพักเที่ยงก็ต้องออกมาหาอะไรกิน ค่าน้ำมันวันนี้ไม่ใช่ถูก ๆ เลยนะคะ น้องอายคิดดูแล้ว ไปเรียนแต่ละครั้งเสียค่าเดินทางไม่ต่ำกว่า 60-70 บาท ไปเรียน 10 ครั้งตามหลักสูตรก็ประมาณ 600-700 บาทเข้าไปแล้ว อยากจะให้ศูนย์พัฒนาฝีมือฯ เปิดในเมืองจังเลยค่ะ จะได้ไม่เป็นภาระในการเดินทาง

อ้อ...อีกเรื่องหนึ่ง เครื่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเก่า...เอามาก ๆเลยนะคะ ครั้งสุดท้ายที่น้องอายได้ไปเรียนเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้ว ต้องเปลี่ยนเครื่องถึง 3 ครั้งกว่าจะเรียนจบ 1 หลักสูตร ช่วยแก้ไขด้วยค่ะ

จาก...น้องอาย

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนฯครับ

                             พรสกล ณ ศรีโต

                              24/

ตอบน้องอาย..
IP: xxx.19.40.46
เขียนเมื่อ 
ตอนนี้ดีแล้ว  เรา  up  ขึ้นทุกวัน  ตอนนี้วิ่งไวจนมองไม่ทันเลยครับผม  (ครับมันเป็นข้อขัดข้องทางเทคนิคครับผม)อีกไม่นานเราจะมีศูนย์เครือข่าย (เฉพาะคอมพิวเตอร์)ที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร  น้องอายคงจะลดระยะเวลาการเดินทางลงได้บ้างนะครับ  และเครื่องที่ติดตั้งก็เป็นเครื่องใหม่ครับ !!!
น้องอาย
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ
Engineer ขาจร
IP: xxx.19.40.46
เขียนเมื่อ 

น้องอายสนใจจะมีมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์บ้างไหมครับ ! ผมว่าอย่างน้องอายน่าจะเริ่มที่  WORD  ก่อนดีไหมครับ  หรือว่า  EXCEL  เราก็มีบริการ  เอา  Level  1  ก่อนนะครับ  เราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วศักยภาพเรามีมากมายจริง  ๆ  เห็นด้วยไหมครับ

คำสำคัญ (Tags)

#a

หมายเลขบันทึก

2739

เขียน

21 Aug 2005 @ 14:29
()

แก้ไข

31 May 2012 @ 10:01
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก