LO กับการสร้างภาพ (ลวง)
วันนี้ (๒๑ สค. ๔๘) ผมอ่านพบใน นสพ. The Nation ฉบับวันนี้ หน้า 3A เรื่องความไม่สงบในภาคใต้     และมีเจ้าหน้าที่รายงานต่อ รมต. ยุติธรรมว่าปัญหาสำคัญก็คือหน่วยงานในพื้นที่ไม่ร่วมมือกัน     และผู้ว่าราชการจังหวัดก็มุ่งสร้างภาพต่อสาธารณะโดยการเอาผู้ถูกกล่าวหามาให้ ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพ     ผมจึงเกิดไอเดีย ว่าต้องระวัง KM/LO ในหน่วยราชการที่ทำเพียงเพื่อสร้างภาพ     โดยเฉพาะที่ สคส. เข้าไปร่วมมือด้วย     คือเราไม่อยากเข้าไปเป็นเครื่องมือสร้างภาพลวงๆ ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง     หรือกลับก่ออันตรายในการสร้างนิสัย/วัฒนธรรมลวงๆ ปลอมๆ     แค่สร้างภาพไปวันๆ      ไม่มีแก่นแท้  ไม่มีผลงานจริง   ไม่มี integrity ที่ตรวจสอบ พิสูจน์ได้    ที่จริงพฤติกรรมเช่นนี้เป็นตัว “การก่อการร้าย” อย่างหนึ่งต่อบ้านเมืองของเรา    ย้ำนะครับ ว่าผมมีความเห็นว่าการเอาเรื่อง KM/LO หลอกๆ เป็นเครื่องมือสร้างภาพ (ลวง) ขององค์กรเป็นอนันตริยกรรมต่อบ้านเมือง
วิจารณ์ พานิช
๒๑ สค. ๔๘