อะไรจะเกิด?

 หยุดสามวัน ทำงานสามวัน และ หยุดต่ออีกสี่วัน

 เย็นนี้ที่ขอนแก่น ฟ้าเริ่มมืด ฟ้าคำราม ฟ้าส่งเสียงดัง ฟ้าฉายแสงแปล้บๆ ลมแรง และ ตอนนี้ เงียบ

 ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น เหมือนเมื่อวานหรือไม่ "ฟ้าหลังฝน"

 จะเหมือนที่เขาว่ากันใหม LO_KM  "เกิด ณ ที่แห่งหนึ่ง เจริญอีกที่หนึ่ง แต่มาตกม้าขาหักที่นี่"

 ได้แต่คิด ได้แต่หวัง

 พลังจงเกิด พลังจงมี

JJ