จากคราวที่แล้วได้กล่าวถึงข้อคิดดีดี จาก หนังสือของ Dr. Richard Caslson,PH.D. ที่แปลโดย ผศ.ดร.ปริญญ์ ปราชญานุพร ในเรื่อง เมื่อสงสัยว่าเป็นเวรเทขยะของใคร ให้รีบนำขยะไปเททันที :ข้อคิดดีดี(1) และ สืบเนื่องจากปรัชญาดีดี ของท่าน รศ.มาลินี ใน เรื่อง "เรียนรู้จากน้ำ" คราวนี้ผมเลยมี "เรื่องเกี่ยวกับพายุ" มาฝากบาง

     เขาบอกว่า บริเวณศูนย์กลางของพายุ ไม่ว่าจะเป็น ทวิสเตอร์ เฮอร์ริเคน หรือทอร์นาโด จะเป็นบริเวณที่สงบนิ่ง และไม่ได้รับผลกระทบจากอิทธิอันทรงพลังของตัวพายุนั้นเลยแม้แต่น้อย ในขณะที่ทุกอย่างรอบ ๆ ศูนย์กลางนี้เต็มไปด้วยพลังอันบ้าคลั่งรุนแรง แต่ตรงศูนย์กลางนั้นกลับเงียบสงบ

     และมันคงจะวิเศษมากถ้าเราสามารถคงความสงบเยือกเย็นไว้ได้ ท่ามกลางความปั่นป่วนทั้งหลาย เช่นเดียวกับตาพายุ  เราทุกคนสามารถจะทำได้ครับโดยความตั้งใจและการฝึกปฏิบัติ 

     เช่น ในกรณีท่านพบกับความโกลาหลวุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็นในงานเลี้ยง ในการประชุม การทำงาน หรือในจิตใจของท่านเอง ลองฝึกตนเองให้คงสงบในโอกาสดังกล่าว ด้วย การนิ่ง การฟัง การฝึกลมหายใจ การปล่อยวาง การยอมรับว่าคนอื่นถูก แล้วสิ่งที่เป็นความขัดแย็ง อุปสรรค และความเศร้าโศก เหล่านั้นก็จะกลายเป็นดังตาพายุได้อย่างสบายครับ