ผู้เขียนเพิ่งกลับจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกับศูนย์ ERIC โดยเชิญให้ผู้เขียนเป็นวิทยาเิกิน(เนื่องจากมีวิทยากรอยู่แล้ว) ช่วยอบรมนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา บริเวณเขต 2 ในจังหวัดจำนวน 50 คน  ผู้เขียนใช้เพลง Collecting money เป็นเพลงละลายพฤติกรรม(Icebreaking)นักเรียน ความจริงแล้วใช้หลายเพลงและหลายกิจกรรมมาก(ขออุบไว้ก่อน)  เพลง Collecting money เหมือนเพลงรวมเงินของไทย มีเนื้อร้องว่า รวมเงิน รวมเงิน วันนี้ รวมให้ดี อย่าให้มีผิดพลาด ผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาท(ซ้ำ) ผู้ชายเก่งกาจ ห้าสิบสตางค์ มีขั้นตอนดังนี้


       1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยถามว่าในแต่ละประเทศใช้เงินสกุลอะไร เช่น เยนของญี่ปุ่นฯ
       2. สอนร้องเพลง Collecting money มีเนื้อร้องดังนี้
            
We are gathering today
        To come and play with soul and heart 
      The girls value one baht (Repeat)
          The boys are smart fifty satangs.
      3. นักเรียนเรียนคำศัพท์จากเพลงและฝึกร้อง
      4. นักเรียนทำวงกลมวงใหญ่ ซ้ายหัน(Turn left) เดินหรือรำ
และร้องเพลง Collecting moneyเมื่อเดินไปประมาณ 1 รอบ ครู เ่ป่านกหวีด สั่ง Four bahts fifty satangs (สี่บาทห้าสิบสตางค์)
     5. นักเรียนรีบหากลุ่มเข้าเมื่อรวมจำนวนคนแล้วต้องได้สี่บาทห้าสิบสตางค์ เมื่อได้ครบจำนวนคนก็นั่งลงเป็นกลุ่มอาจถามเพื่อนว่า What is your name? Where do come from? เพื่อนักเรียนจะได้รู้จักกัน
      6. นักเรียนที่หากลุ่มเข้าไม่ได้เป็นผู้ออกคำสั่งแทนครู
   ผู้เขียนสัญญาว่าถ้าได้รูปแล้ว จะเอามาลงให้ดู ท่านใดมีกิจกรรมดีๆ เข้ามาแนะนำบ้างนะครับ

 

ลองฟังเสียงครูที่อยุธยานะครับ    collecting money ที่มีเสียงคุณครูบันทึกไว้ด้วยที่นี่ 

 อันนี้  เสียงเพลง colleting money ของครูสุพรรณบุรี