สิ่งที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้คือเรื่อง "สำนึกท้องถิ่น" ถามว่า ทำไมเราต้องมาฟื้นฟูสำนึกท้องถิ่น? ก็เพราะสังคมไทยในขณะนี้กำลังวิกฤต วิบัติอย่างใหญ่หลวง แต่น่าเสียดายที่คนในชาติไม่เข้าใจในวิบัตินี้ ผมอ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค ทำให้เห็นวิบัติอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินเค็มในเขตราษีไศล เรื่องคนที่ติดเอดส์ในเมืองสรวง รวมทั้งการแย่งน้ำ แย่งทรัพยากร ซึ่งเป็นความวิบัติที่ใหญ่หลวง เป็นความวิบัติที่คนอีสานทุกคนไม่เข้าใจรวมทั้งคนในชาติที่ไม่เข้าใจ เพราะตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา กระบวนการจากข้างนอก ทำให้คนไทยมีนิสัยใจคอที่ มักง่าย มักได้ จึงเป็นช่วงจังหวะที่มีการทำลายชาติอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้

อ่านทั้งหมดจาก... เรียบเรียงจากการปาฐกถาเรื่อง "การฟื้นสำนึกท้องถิ่นอีสาน" ในงาน สัมมนา “ความฮู้คืนถิ่น : กระบวนการฟื้นสำนึกแท้ชุมชนอีสาน” เดือนกุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี