มนุษย์เป็นผู้ที่มีความคิด ความคิดหลักการทฤษฎีจะมีหลากหลาย ซึ่งจะเป็นอันตรายถ้าหากแต่ละฝ่ายต่างมีความผูกพันเหนียวแน่นต่อความคิดตนเอง ก็จะขัดแย้งกันเป็นศัตรูกัน ที่สำคัญคือขัดแย้งกันในเรื่องระบบการเมืองเศรษฐกิจและสังคม จะทำให้สังคมวุ่นวายดังที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้