ดูได้ที่นี่ http://gotoknow.org/archive/2006/05/07/17/05/17/e27254

 

วิจารณ์ พานิช