KMIA ในมุมมองของผม

  ติดต่อ

  KMIA เป็นรางวัลที่ชุมชน KM ไทยเราร่วมกันจัดทำ เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองของเรา เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ “สังคมอุดมปัญญา”   

ดูได้ที่นี่ http://gotoknow.org/archive/2006/05/07/17/05/17/e27254

 

วิจารณ์ พานิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 27256, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:52:34+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#km#องค์กร#กระบวนการเรียนรู้#องค์กรเรียนรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)