บางลี่วิทยา..จัดงาน..สัปดาห์

เทิดทูน..สุนทรภู่..สู้ภัยยาเสพติด..พัฒนาชีวิต...ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง..

๒๒ -๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

พร้อมๆกับรับการประเมินภายนอกรอบ ๒

    ระยะหลังนี้ครูพิสูจน์หายหน้า หายตาไปจากแวดวงgotoKnow เนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยดีผนวกกับมีงานหลวงงานราษฎร์ เข้ามามากมาย ทางเขตตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการบ้าง เป็นที่ปรึกษาผู้ที่จะเลื่อนวิทยฐานะบ้าง และที่โรงเรียนก็จะรับการประเมินภายนอกจากสมศ.บ้าง อีกทั้งต้องเตรียมงานจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่..จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ...และช่วยงานแห่เทียนทั้งของโรงเรียนและของอำเภอสองพี่น้อง...ชีวิตจึงวุ่นวายไปหมด

     วันนี้ปลีกตัวได้บ้างแล้วคิดถึงญาติมิตรขอมาคุยอะไรให้ฟังซักหน่อย

     ช่วงวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ คณะผู้ประเมินภายนอกจากสมศ.ได้เข้ามาประเมินมาตรฐานโรงเรียนบางลี่วิทยาเป็นรอบที่ ๒ ที่จริงโรงเรียนอื่นเขาประเมินกันไปเกือบหมดแล้วบางลี่เรายังค้างอยู่ ครูพิสูจน์เป็นที่ปรึกษารับผิดชอบมาตรฐานที่ ๗ ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการทำงานของเด็ก และมาตรฐานที่ ๑๒ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อม ผลออกมาอย่างไรยังไม่ชัดผู้ประเมินบอกว่าเป็นที่น่าพอใจ..ได้ผลอย่างไรผมจะมาเล่าให้ฟังต่อไป

     ขณะที่ผู้ประเมินกำลังประเมินทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมสำคัญจัดขึ้นมาเนื่องจากเป็นสัปดาห์วันสุนทรภู่ สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดสากล และยุคนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีกันทั่วโลกเราจึงจัดกิจกรรมบูรณาการให้ชื่องานว่า

    "เทิดทูนสุนทรภู่ สู้ภัยยาเสพติด พัฒนาชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง"

     ในงานนี้มีกิจกรรมที่หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้มาร่วมมือกันโดยมอบให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นผู้ประสานงาน มีครูพิสูจน์ เป็นเลขานุการของงานและมีครูรติรัตน์ คุ้มโต เป็นผู้ช่วยในฐานะเจ้าของโครงการเทิดทูนสุนทรภู่ โดยมีครูกลุ่มสาระภาษาไทยเป็นแกน

     กิจกรรมก็มีนิทรรศการเรื่องราวชีวประวัติของสุนทรภู่ แต่ที่น่าสนใจคือ ครูรติรัตน์ ได้นำนักเรียนชั้น ม.ปลาย กลุ่มหนึ่ง ไปร่องเรือตามเส้นทาง นิราศสุพรรณ ตั้งแต่บางสามในเขตอำเภอสองพี่น้อง จนถึงอำเภอบางปลาม้า แล้วถ่ายภาพสถานที่สำคัญๆในนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ นำมาจัดนิทรรศการ พร้อมให้นักเรียนที่ได้เดินทางเขียนแสดงความรู้สึก ผู้ชมให้ความสนใจกันมาก ครูจรุงใจจัดนิทรรศการดอกไม้ในวรรณคดีโดยใช้สวนดอกไม้ที่ปลูกไว้มากกว่า ๕๐ ชนิดติดป้ายแสดง ครูพิสูจน์แสดงนิทรรศการว่านกับเพลงพื้นบ้านที่เคยนำเสนอในgotoknow นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก็ได้จัดนิทรรศการสุนทรภู่ภาคภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระอื่นๆก็จัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดบ้าง นำผลงานผลผลิตเศรษฐกิจพอเพียงมาแสดงมาจำหน่ายกันบ้าง มีการประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะ และภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เช่นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดพูดสุนทรพจน์ไทยและภาษาอังกฤษ การประกวดคัดไทย ประกวดอ่านทำนองเสนาะ ประกวดแต่งคำประพันธ์ ประกวดวาดภาพ ประกวดเขียนไทย ประกวดเรียงความ

     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมซุ้มต่างให้นักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียนและทักษะต่างๆเช่นการเปิดพจนานุกรม การตอบปัญห่จากนิทรรศการ การบันทึกความรู้ โยทุกคนจะได้สมุดร่วมกิจกรรมใครทำกิจกรรมได้ครบ ๕ กิจกรรมขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร เด็กอยากได้เกียรติบัตรต่างมาทำกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น

     ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีกิจกรรมการแสดงหลากหลายบนเวที เริ่มด้วยพีธีโดยประธานในวันนี้คือท่านประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางลี่วิทยา ผอ.มานิตย์ รัตนปัญญา มีการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ มีการรำอวยพร รำชุดของดีสองพี่น้อง การพูดสุนทรพจน์ของผู้ชนะเลิศ ทั้งไทยและอังกฤษการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรอบสุดท้ายมีการแสดงแสดงตลกชุดดาวมหาวิทยาลัย การแสดงชุดยอยศพระลอ การแสดงเพลงอีแซว และการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยหนีผีเสื้อยักษ์ บรรยากาศในวันนั้นสนุกสนานมาก แม้แต่ผู้ประเมินภายนอกยังนั่งยิ้มและแอบบันทึกภาพเก็บไว้ประเมินหลายภาพทีเดียว