ว่าด้วยเรื่องของกระบวนการพัฒนาสมอง ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคุณครูปฐมวัยและผู้เลี้ยงดูเด็ก ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิรักษ์เด็ก ประเด็นที่เป็นหัวใจของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้ จะโฟกัส อยู่ที่ การจัด“กระบวนการการเรียนรู้” ที่เอื้อต่อการพัฒนาสมองเด็ก
การทำให้สมองเรียนรู้ได้ดีในห้องเรียน คือ การลดความเครียดในห้องเรียนให้มากที่สุด ดังนี้

 • เล่นดนตรีที่สนุกสนานมีความสุข
 • การให้เด็กนั่งสมาธิก่อนเรียน หรือเมื่อรู้สึกเครียด หรือระหว่างชั่วโมงสอน พักสายตาสัก ๕ นาที
 • ไม่ถือโกรธเมื่อเด็กทำผิดพลาดเล็กๆน้อยๆและฟังเหตุผลเด็กก่อนจะดุด่าว่ากล่าว “ครูใจดี”
  จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อลดความเครียด
 • การเรียน การสอน การทำการบ้าน ที่สนุกสนานมีความสุข ไร้แรงกดดัน ให้เด็กรู้ว่าครู พ่อแม่ เข้าใจความรู้สึกเด็ก
 • มีการเคลื่อนไหว ยืดเส้นยืดสาย แสดงละครที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
 • ให้เด็กได้แสดงออก เขียนเรื่องและย่อความ
 • ให้เด็กแสดงออก ถึงความต้องการและความรู้สึก
 • ไม่ควรเรียนวิชาที่ซ้ำๆซากๆ ที่เด็กเบื่อหน่ายหรือยากจนเกินไป และไม่เกิดประโยชน์
 • ดูแลตนเองไม่ให้มีอารมณ์เครียด เพื่อไม่ให้มีผลต่อเด็ก
 • แสงสี เสียงดนตรี และการเคลื่อนไหว ทำให้ความจำเกิดขึ้นได้ดี
 • มีเวลาให้นำความรู้ที่ได้เรียนนั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทดลองจริง ปฏิบัติจริง


              เพราะฉะนั้น ครู พ่อแม่ ต้องนึกตลอดเวลาว่า สมองเด็กกำลังเจริญเติบโต และต้องคำนึงถึงว่า เด็กต้องใช้เวลาอยู่กับครูนานมากกว่าพ่อแม่ ซึ่งแสดงว่า สมองส่วนใหญ่ล้วนแต่มีผลจากครู และคำนึงว่า สมองเด็กต้องการหาสิ่งใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ มาเรียนเสมอ ต้องการตัวกระตุ้น แต่ไม่ใช่วิชาการมากมายซ้ำซากเกินไป จนทำให้เด็กมีความทุกข์ โดยให้ความรู้เฉพาะที่ใช้ได้ประโยชน์จริงๆ ไม่ซ้ำๆซากๆ  ต้องมีความพอดีในการให้ความรู้เด็ก การทำกิจกรรม การออกกำลังกาย และการพักผ่อน และเราต้องดูสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ อารมณ์ของครู/พ่อแม่ ที่จะมีผลต่อสมองเด็กและการเรียนรู้


จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
เอกสารประกอบการนำเสนอ “กระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า”
ประเด็น สมองกับกระบวนเรียนรู้
ภายใต้โครงการ          “เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่โรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย”
ดำเนินการโดย            มูลนิธิรักษ์เด็ก  (The Life Skills Development Foundation)
สนับสนุนโดย   บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และองค์การ เชฟ เดอะ ซิลเดร็น (สหรัฐอเมริกา)
เอกสารอ้างอิงการเขียน : สมองและการเรียนรู้,หมอชาวบ้าน ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๓๑๗ กันยายน ๒๕๔๘,หน้า๒๕,สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน บจก.

***ภาพประกอบจาก http://www.siamza.com