ทำไมบวชพระเรียกว่า "บรรพชาอุปสมบท"

     ตอนเราเรียนหนังสือเราคงจำกันได้ว่า ถ้าบวชเณรเรียก "บรรพชา" ถ้าบวชพระเรียก "อุปสมบท" ตอนผมเป็นกรรมการเขียนหนังสือประวัติครูของคุรุสภา  มีคนเขียนประวัติครูตอนบวชพระว่า "บรรพชาอุปสมบท" ทำให้งง

    เมื่อเร็วๆนี้ผมได้คุยกับท่าน ผอ.ประไพ และท่านรองฯสุพจน์ (สพท.นบ ข.1) ผู้รู้เรื่องนี้ จึงกระจ่างว่า ในพิธีบวชพระนั้น ก่อนจะบวชพระต้องบวชเป็นเณรก่อน  โดยจะต้องบรรพชารับศีล 10 เพื่อเป็นเณรก่อน จากนั้นอุปฌาช์จึงจะทำการอุปสมบทตามกระบวนการต่างๆ โดยมีการสวดญัติ รับฟังคำสอน พร้อมที่จะเป็นภิกษุ เพื่อถือศีล 227 ข้อ (ที่จริงท่านเล่าขั้นตอนโดยละเอียดทั้งหมด ขอขอบคุณท่านด้วย) ด้วยเหตุนี้เองจึงเรียกการบวชพระว่า "บรรพชาอุปสมบท"

      ผมต้องการเห็นของจริงตามที่ท่านเล่า และได้มีโอกาสไปบวชหลานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วัดเสนาสนาราม) โดยเก็บความรู้จากทั้งสองท่านไปตรวจสอบ ด้วยความสนใจ       ปรากฎว่า... ใช่เลย

      เรื่องนี้นอกจากจะได้ความรู้เรื่อง "บรรพชาอุปสมบทแล้ว" ยังให้แนวคิดกับผมว่า การที่เราเห็นสิ่งใดแล้วรู้จักฉุกคิด(เกิดความขัดแย้งทางปัญญา)  แล้วอยากรู้อยากเห็น เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ด้วยการสืบหาความรู้ตรวจสอบด้วยตนเอง น่าจะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่เรียกว่า "การสร้างความรู้ด้วยตนเอง"ตามปรัชญา Constructivism และ พรบ.การศึกษาฯหมวด 4 ก็อยากให้เราพัฒนาเด็กตามแนวปรัชญานี้ด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)