ความไร้รัฐความไร้สัญชาติและปัญหาความมั่นคงของมนุษย์

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อาจารย์สุริชัย หวันแก้ว จัดเสวนาในวันที่ ๘ - ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ และเพื่องานนี้ ท่านก็เชิญชวนคนจำนวนหนึ่งให้ร่วมเขียน "รายงานสถานการณ์: การดำเนินงานด้านความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย พ.ศ. 2548"  ซึ่งดิฉันก็ได้รับเชิญให้ร่วมกิจกรรมด้วย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ "การคืนสัญชาติให้ชาวบ้านแม่อาย: ประกายความหวังของคนไร้สัญชาติอื่น"

รายงานนี้จะมีหลายบทด้วยกัน

บทที่ 1. ความมั่นคงของมนุษย์คืออะไร?
1.1. แนวคิดพื้นฐานของความมั่นคงของมนุษย์
1.2. แนวคิดด้านความมั่นคงของมนุษย์ในสังคมไทย
1.3. ความมั่นคงของคนไทยดูจากอะไร?: ดัชนีและตัวชี้วัด
1.4. ทางเลือกอื่นในการวัดความมั่นคงของมนุษย์


บทที่ 2. เหตุการณ์สำคัญด้านความมั่นคงมนุษย์ในปี 2548: เงื่อนไขภายในกับอิทธิพลจากภายนอก
2.1. ภัยธรรมชาติ: สึนามิ ไข้หวัดนก ภัยแล้ง น้ำท่วม
2.2. กระแสทุนนิยมเสรี: เอฟทีเอ ไทย-สหรัฐ
2.3. ความล่าช้าของกฎหมายป่าชุมชน
2.4. การยัดเยียดทางวัฒนธรรม: กรณี UBC.และโรงเรียนปอเนาะในภาคใต้
2.5. นโยบายประชานิยมกับการพึ่งตนเองของชนบทไทย
2.6.ความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
2.7. ความคืบหน้าคดีทนายสมชายและการอุ้มหายในภาคใต้
2.8. การคัดค้านการแปรรูปกฟผ.ขององค์กรผู้บริโภค
2.9. ภาวะตีบตันของการปฏิรูปการศึกษา
2.10. การแทรกแซงสื่อและองค์กรอิสระ: กรณี ITV. มติชน-โพสทูเดย์ และกรณีคุณหญิงจารุวรรณ
2.11. ความเรื้อรังของความรุนแรงในภาคใต้
2.12. กรณีชาวบ้านแม่อายและคนไร้สัญชาติ
2.13. คนพิการกับการเข้าถึงบริการของรัฐ
2.14. สื่อลามกทางอินเตอร์เน็ต
2.15. การใช้ความรุนแรงในเยาวชน


บทที่ 3. การดำเนินงานด้านความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย: ภาพรวม
3.1. องค์กรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
                3.1.1. ภาครัฐ
                3.1.2. ภาคธุรกิจ
                3.1.3. ภาคประชาสังคม
                3.1.4. องค์กรพัฒนาเอกชน
                3.1.5. องค์กรระหว่างประเทศ
                3.1.6. สถาบันวิชาการ
3.2. มุมมองของแต่ละภาคส่วนต่อความมั่นคงของมนุษย์
3.3. แผนที่เครือข่าย: การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรด้านความมั่นคงมนุษย์
3.4. เครือข่ายวิชาการและฐานงานวิจัยด้านความมั่นคงมนุษย์
3.5. การประเมินองค์กร: ผลงานสำคัญและงบประมาณที่ได้รับ
3.6. อุปสรรคและข้อเสนอในการทำงาน


บทที่ 4. พลังแห่งภาคี: ความเป็นหุ้นส่วนในความมั่นคงของมนุษย์
4.1. ภัยพิบัติสึนามิ: ความเสี่ยงโดยธรรมชาติกับความเสี่ยงโดยสังคม   
4.2. ไข้หวัดนก: ภัยคุกคามที่รอวันขยายตัว
4.3. ป่าชุมชน: สิทธิชุมชนกับการแทรกแซงของรัฐ
4.4. ทุ่นระเบิด: มุ่งสู่โลกที่ไม่มีทุนระเบิด
4.5. การค้ามนุษย์และแรงงานเด็ก: การหยุดยั้งความเหี้ยมโหด
4.6. โรคเอดส์: ชีวิตที่ยังมีหวัง
4.7. การคืนสัญชาติให้ชาวบ้านแม่อาย: ประกายความหวังของคนไร้สัญชาติอื่น
4.8. การประกันสุขภาพ: ความตั้งใจดีบนหนทางที่ยาวไกล


บทที่ 5. สรุปภาพรวมปี 2548: สิ่งท้าทายและก้าวต่อไป


ภาคผนวก
·      ข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงของมนุษย์ (เช่น การค้ามนุษย์ สิทธิมนุษย์ ฯลฯ)
·      คู่มือกฎหมายด้านการปฏิบัติงานขององค์กรด้านความมั่นคงมนุษย์
·      ประโยชน์ที่จะได้รับ และความเป็นไปได้ของการเปิดสอนหลักสูตรว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์ในมหาวิทยาลัยไทย

ดิฉันดีใจมากที่มีคนเห็นว่า คนไร้รัฐคนไร้สัญชาติก็ประสบปัญหาความมั่นคงในความเป็นมนุษย์ การให้ความสำคัญแก่ปัญหานี้ ก็น่าจะหมายความได้ว่า จะมีคนลงมาช่วยเราทำงานมากขึ้น ดิฉันไม่มีเวลามากนัก แต่ก็ต้องแบ่งปันไปช่วยงานนี้

ในวันนี้ หัวสมองจึงต้องครุ่นคิดถึงไอเดียที่จะเขียนถึงปัญหาคนไร้สัญชาติที่แม่อายและปัญหาความไม่มั่นคงในชีวิตที่พวกเขาประสบ ...... เขียนเสร็จแล้วจะมาบันทึกต่อค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#Stateless&Nationalitylessความเห็น (2)

วิจารณ์
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

อาจารย์กรุณาเอาลงทีละบทได้ไหมครับ

วิจารณ์ พานิช

archanwell
IP: xxx.144.143.5
เขียนเมื่อ 

ท่านอาจารย์วิจารณ์ขา

คือว่า แหววเขียนบทเดียวค่ะ

แต่หนูจะไปตามจาก อ.สุริชัย หวันแก้ว สำหรับที่เหลือมาแบ่งปันกันค่ะ

ของหนูดูในหน้าเว็บได้ค่ะ

คลิกตรงนี้นะคะ

---------------------------------------

การคืนสิทธิในสัญชาติไทยให้ชาวบ้านแม่อาย: ประกายความหวังของคนไร้สัญชาติอื่น

 

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

 

งานเพื่อเสนอต่อการสัมมนาเรื่อง ประเทศไทยกับความมั่นคงของมนุษย์: จุดยืนและก้าวต่อไป

 

ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม ๒ - ๓ ชั้น ๑๑ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

เมื่อวันที่ ๘ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=292&d_id=290

หรือดาวน์โหลดเป็น pdf ได้ที่ http://www.archanwell.org/office/download.php?id=412&file=386.pdf&fol=1