สามารถอ่านได้ที่นี่ http://gotoknow.org/file/nursing/eye01.pdf

http://gotoknow.org/file/nursing/PresentationEye_2.pdf