ติดตามการทำ KM ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

     เมื่อวันที่ 4 มกราคม ผม(ในฐานะทีม KM จังหวัด)ได้ไปร่วมประชุมสัมมนาติดตามการทำ KM ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี(ซึ่งเป็นหน่วยงานของจังหวัดที่นำร่องเรื่อง KM) ตามแผนปฏิบัติการที่ได้นำเสนอ กพร. ประชุมที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี  โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด(รองฯวิเชียร)เป็นประธาน 

      ผู้ร่วมสัมมนามีทั้งที่ปรึกษา KM จากสถาบันเพิ่มผลผลิต ผู้แทน กพร. ทีม KM จังหวัดนนทบุรี  และทีม KM สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี(ที่ดินจังหวัด/บางบัวทอง/ปากเกร็ด/บางกรวย) ประมาณ 30 คน

       สำนักงานที่ดินได้ใช้ Powerpoint ประกอบการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน หลังจากนั้นประธานได้ให้ที่ประชุมอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  รวมทั้งสำนักงานที่ดินได้มีการนำเสนอเว็บไซต์ที่สำนักงานจัดทำขึ้นใหม่ด้วย

     การสัมมนาครั้งนี้ทำให้เห็นความก้าวหน้าของการทำ KM สำนักงานที่ดินอย่างมาก  รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ทุกคนทุกฝ่ายได้ประโยชน์ โดยเฉพาะสำนักงานที่ดินได้แนวคิดแนวทางไปพัฒนาอย่างมาก โดยกิจกรรมต่อไปได้มีการตกลงกันว่าจะลองทดลองฝึกการ Run CoP ในบ่ายวันที่ 15 พ.ค.โดยจะเชิญ สคส.มาช่วยนำให้

      อนึ่ง ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าวันที่ 21 กรกฎาคม จะมีการจัดงานมหกรรม KM ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ โดย กพร. สคส.และสถาบันเพิ่มผลผลิต ร่วมือกันจัด  จะมีการคัดเลือกหน่วยงานที่ทำ KM ดีเด่นมานำเสนอ ซึ่งจังหวัดนนทบุรีก็น่าจะถูกคัดเลือกด้วย คงต้องเตรียมตัวไว้ด้วยในทุกหน่วยงานที่ทำ KM  

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)