จากมติของกรรมการบริหารขอร้องแกมบังคับให้ประหยัดพลังงานเพราะกรมควบคุมโรคจะต้องประหยัดให้ได้15%    แต่ขณะนี้สามารถทำได้2%     กรมกำลังเร่งรัดและติดตามทุกหน่วยงาน   สถาบันมีการใช้น้ำมันมากขึ้น   พวกเราคงต้องใช้แท็กซี่เพิ่มขึ้นอีกนิด    และกรรมการบริหารจะซื้อเสื้อยืดสีเหลืองเนื่องในวาระครบรอบ 60ปีของการขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะ